Ubezpieczenia

CYBER Ochrona

CYBER Ochrona od EURO!

Ubezpieczenie zapewnia bezpłatną pomoc w przypadku:

  • bezprawnego użycia karty płatniczej lub jej danymi, lub usługą Blik, w wyniku którego doszło do utraty tych środków pieniężnych;
  • awarii Sprzętu PC powodująca Utratę danych;
  • niedostarczenia lub dostarczenia wadliwego lub niezgodnego z przedmiotem zamówienia artykułu zakupionego w sklepie internetowym;
  • naruszania w Internecie dobrego imienia i prawa do prywatności;
  • kradzieży i wykorzystania tożsamości w Internecie, w celu oszustwa, w wyniku czego posiadacz konta poniósł stratę majątkową

Zapewniamy natychmiastową pomoc prawną, a w przypadku braku efektów zwrot utraconych środków do kwoty 14 000 zł.

W przypadku ryzyka utraty danych komputerowych na skutek awarii sprzętu specjalista spróbuje je odzyskać.

Specjalista spróbuje także odzyskać kontrolę nad utraconym dostępami do stron internetowych np. portali społecznościowych.

Ubezpieczenie jest bezpłatne i obowiązuje przez okres jednego roku od daty zakupu produktu promocyjnego.

Warunki Ubezpieczenia (dostępne przy zakupie określonych produktów promocyjnych)

Pytania i odpowiedzi

Jak mogę skorzystać?

Należy zadzwonić na infolinię Ubezpieczyciela wskazaną w emailu potwierdzającym i podać numer zamówienia.

Jakie koszty pokrywa suma ubezpieczenia w przypadku kradzieży z karty kredytowej?

Są to koszty nieuprawnionej transakcji, opłat telefonicznych, pocztowych i bankowych związanych z kradzieżą.

Czy na pewno odzyskacie dane?

W niektórych przypadkach odzyskanie może być technologicznie niemożliwe ze względu na stopień uszkodzeń. Kwota przeznaczona na pracę specjalisty wynosi 3000 zł.

Ile czasu będę czekał na odszkodowanie w przypadku bezprawnego użycia mojej karty kredytowej?

Jeżeli podejmowane działania prawne nie przyniosą skutku w postaci zwrotu środków przez 60 dni to ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie.

Jak szybko przyjedzie specjalista w celu odzyskania danych?

Maksymalny termin wynosi 5 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia.

Od jakiej kwoty mogę prosić o pomoc w przypadku kiedy oszukał mnie sklep internetowy?

Minimalna kwota transakcji to 100 zł.

Czy w razie sprawy sądowej mogę liczyć na pomoc?

Tak, asysta prawna obejmuje działania w ramach postępowania sądowego I instancji, a także pokrycie kosztów sądowych.