Ubezpieczenia

Przedłuż Gwarancję®

Przedłuż Gwarancję® nawet do 5 lat!

Zapewnisz sobie:

 • bezpłatne naprawy lub wymianę sprzętu na nowy w razie:
  • awarii (wariant podstawowy i pełny)
  • nieumyślnych uszkodzeń (wariant pełny, uzupełniający i ochrona ekranu)
  • Tylko w EURO zajmiemy się potłuczonym aparatem, który niechcący wypadł Ci z ręki, zalanym laptopem na którego przez przypadek wylałeś kawę, czy uszkodzonym telefonem, który wpadł w ręce Twojego dziecka i nie wyszedł z tej próby cało! Wystarczy, że masz ubezpieczenie Przedłuż Gwarancję® i możesz spać spokojnie.
  • kradzieży z włamaniem i rabunku (wariant pełny)
 • wygodę – zgłaszanie awarii przez telefon, odbiór każdego uszkodzonego sprzętu przez kuriera (dotyczy wariantu pełnego i ochrona ekranu)
 • oszczędność pieniędzy – jedna naprawa kosztuje z reguły więcej niż składka za ubezpieczenie Przedłuż Gwarancję®.


Nie płać za naprawę lub wymianę sprzętu z własnej kieszeni. Z Przedłuż Gwarancję® przez najbliższe 3 lub 5 lat będziesz mieć zapewniony spokój i wygodę, aby w pełni cieszyć się nowym sprzętem.

Przedłuż Gwarancję® to umowa ubezpieczenia (polisa) zawierana między klientem a ubezpieczycielem. Polisa nie stanowi gwarancji jakości w rozumieniu art. 577-581 k.c., ani też rękojmi za wady fizyczne lub prawne. Zakres ochrony i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli opisują warunki ubezpieczenia dostępne w sklepach RTV EURO AGD i na euro.com.pl.


Dostępne warianty Przedłuż Gwarancję® pozwolą dostosować zakres ochrony do Twoich potrzeb.


Wariant podstawowy - chroni przed awariami sprzętu i działa po upływie gwarancji producenta i odpowiedzialności sprzedawcy przez 1 lub 3 dodatkowe lata.

wykres

Wariant pełny - chroni przed awariami sprzętu, tak jak wariant podstawowy oraz dodatkowo przed nieumyślnymi uszkodzeniami, kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem. Działa od dnia zakupu przez 3 lub 5 lat. Dodatkowo gwarantuje zwrot kosztów zakupu żywności do 300 zł w razie jej rozmrożenia w wyniku awarii lub nieumyślnego uszkodzenia lodówki.

wykres

Wariant pełny dla telefonów/nawigacji i tabletów - dla telefonów/nawigacji i tabletów zapewnia rok ochrony w razie nieumyślnego uszkodzenia, kradzieży z włamaniem i rabunku sprzętu, a gdy gwarancja producenta lub odpowiedzialność sprzedawcy przestaje obowiązywać, dodatkowy rok ochrony w razie awarii.

wykres

Wariant Ochrona Ekranu - chroni ekrany telefonów, nawigacji i tabletów od nieumyślnych uszkodzeń. W przypadku urządzeń wodoszczelnych wymianie podlega ekran i obudowa. Klientowi przysługuje limit 1 zdarzenia w roku ubezpieczeniowym. Wyłączone są wszelkie szkody zalaniowe.

wykres

Przedłuż Gwarancję® dotyczy sprzętu o cenie powyżej 100 zł.

W przypadku zakupu sprzętu i polisy na firmę ochrona w razie awarii (dotyczy wariantu podstawowego i pełnego) rozpoczyna się już rok po zakupie sprzętu.

W razie wystąpienia szkody w sprzęcie od 100 do 300 zł Ubezpieczyciel wymienia sprzęt na nowy, bez próby naprawy.


Cena Przedłuż Gwarancję® zależy od okresu ochrony, wybranego wariantu i ceny kupowanego sprzętu.

Pełny zakres umowy znajduje się w Warunkach Ubezpieczenia.

Warunki Ubezpieczenia ERGO Hestia (Rozwiń listę)

Warunki Ubezpieczenia ERGO Hestia (oferta dostępna w sklepach stacjonarnych i sklepie euro.com.pl)

Warunki Ubezpieczenia ERGO Hestia - obowiązujące do 01.11.2020

Warunki Ubezpieczenia AXA Assistance (oferta dostępna w sklepach stacjonarnych) (Rozwiń listę)

Warunki Ubezpieczenia Colonnade Insurance (dla umów zawartych do 30 listopada 2019 r.)

Regulamin promocji "EURO płaci miesięczną składkę za Ciebie"

Regulamin płatności cyklicznej

Pytania i odpowiedzi

Do jakiego sprzętu mogę nabyć Przedłuż Gwarancję®?

Przedłuż Gwarancję® można nabyć do sprzętów dostępnych w sieci RTV EURO AGD i sklepie internetowym www.euro.com.pl o cenie minimum 100 zł.

Czy mogę nabyć Przedłuż Gwarancję® jeśli nie zrobiłem tego w dniu zakupu sprzętu?

Przedłuż Gwarancję® w wariancie podstawowym możesz nabyć w dniu zakupu sprzętu lub w ciągu 24 miesięcy od jego zakupu (firmy w ciągu 12 miesięcy od jego zakupu). Przedłuż Gwarancję® w wariancie pełnym, uzupełniającym i ochrona ekranu możesz nabyć tylko w dniu zakupu sprzętu.

Ile kosztuje Przedłuż Gwarancję®?

Cena Przedłuż Gwarancję® zależy od ceny sprzętu, wariantu ochrony i okresu jej trwania. O szczegóły zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.euro.com.pl w opisie danego urządzenia (zakładka Przedłuż Gwarancję®).

Jaką formę prawną ma Przedłuż Gwarancję®?

W trosce o najwyższy standard świadczonych usług Przedłuż Gwarancję® ma formę ubezpieczenia, które zapewnia większe korzyści niż ochrona ze zwykłej gwarancji producenta. Przedłuż Gwarancję® zapewnia ochronę w razie awarii, także wynikających z wad materiałowych, nieumyślnego uszkodzenia (w wariancie pełnym, uzupełniającym i ochrona ekranu) oraz kradzieży z włamaniem i rabunku (w wariancie pełnym).

Polisa zawarta zostaje przy udziale EURO między Tobą a firmą ubezpieczeniową.

Kiedy sprzęt wymieniany jest na nowy?

Sprzęt wymieniany jest na nowy w przypadku, gdy jego naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna. Decyzję o wymianie sprzętu na nowy podejmuje Centrum Autoryzacji Szkód na podstawie ekspertyzy serwisu.

W przypadku sprzętu o cenie od 100 do 300 zł, urządzenie jest wymieniane na nowe bez próby jego naprawy.

Na jakie urządzenie jest wymieniany sprzęt, gdy naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna?

W przypadku decyzji o wymianie sprzętu na nowy, klient będzie mógł wybrać dowolny sprzęt tego samego rodzaju do ceny jaką zapłacił za ubezpieczony sprzęt. Wymiana sprzętu na nowy odbywa się zatem do pełnej sumy ubezpieczenia!

Co się stanie z Przedłuż Gwarancję® w przypadku sprzedaży lub podarowania sprzętu?

Polisa Przedłuż Gwarancję® przechodzi każdorazowo na posiadacza sprzętu, wystarczy przekazać dokument ubezpieczenia wraz ze sprzętem. Nowy właściciel sprzętu staje się Uprawnionym do zgłoszenia szkody z polisy.

Jakich przypadków nie obejmuje Przedłuż Gwarancję®?

Przedłuż Gwarancję® zapewnia Ci szeroką ochronę, abyś mógł w pełni cieszyć się nowym sprzętem. Są jednak sytuacje, których nie możemy objąć ochroną.

Przedłuż Gwarancję® nie pokrywa kosztów:

 • wymiany elementów podlegających zużyciu, np. baterii, akumulatorów, żarówek, filtrów, uszczelek itp..;
 • będących następstwem zwykłego zużycia sprzętu, korozji, zmian estetycznych, które nie wpływają na prawidłowe działanie sprzętu;
 • uszkodzeń sprzętu powstałych podczas transportu sprzętu z EURO do miejsca zamieszkania/siedziby ubezpieczonego (wyłączenie nie dotyczy sprzętu przenośnego)

Przedłuż Gwarancję® nie obejmuje awarii lub uszkodzeń wywołanych:

 • rażącym niedbalstwem (wyłączenie nie dotyczy wariantu pełnego) lub umyślnym uszkodzeniem, np. w wyniku frustracji,
 • w skutek używania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • wirusami komputerowymi, wadliwym oprogramowaniem lub niezgodnym z instrukcją obsługi sprzętu podłączeniem do sieci elektrycznej/gazowej.
Co się dzieję z Przedłuż Gwarancję® w przypadku wymiany sprzętu na nowy w ramach gwarancji producenta?

W przypadku wymiany sprzętu, bez pośrednictwa EURO, w ramach gwarancji producenta, zawsze należy o tym powiadomić Centrum Autoryzacji Szkód Ubezpieczyciela. Wówczas okres ochrony dla ryzyka:

 1. nieumyślnego uszkodzenia sprzętu, kradzieży z włamaniem, rabunku oraz ryzyka rozmrożenia żywności trwa do końca okresu ochrony wskazanego w dokumencie ubezpieczenia sprzętu wymienionego,
 2. awarii sprzętu – obejmuje tę samą sumę ubezpieczenia oraz ten sam okres ubezpieczenia, jaki jest określony w dokumencie ubezpieczenia sprzętu, który został wymieniony, z tym, że jego bieg rozpoczyna się po upływie gwarancji producenta lub odpowiedzialności z tytułu rękojmi, pod warunkiem powiadomienia Centrum Autoryzacji Szkód o dokonaniu wymiany.

W przypadku wymiany sprzętu za pośrednictwem EURO, pracownik sklepu koryguje starą polisę i wystawi nową, na nowo wymieniany sprzęt. Okres ubezpieczenia będzie biegł od nowa, od daty odbioru wymienionego urządzenia.

Co się dzieje z Przedłuż Gwarancję® w przypadku wymiany sprzętu na nowy w ramach likwidacji szkody?

W przypadku wymiany sprzętu na nowy w ramach likwidacji szkody z Przedłuż Gwarancję®, ubezpieczenie wygasa (kończy się odpowiedzialność Ubezpieczyciela).

Czy mogę zrezygnować z Przedłuż Gwarancję®?

Z Przedłuż Gwarancję® można zrezygnować w terminie:

 • 30 dni - w przypadku osób fizycznych,
 • 7 dni - w przypadku firm.
W tym celu należy przesłać pisemne odstąpienie wraz z oryginałem polisy na adres Ubezpieczyciela. Szczegółowa instrukcja postępowania znajduje się na dokumencie ubezpieczenia.