Wybrane kody rabatowe
Twój kod rabatowy
DYSONAKCESORIA
03/02/21 - 15/05/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
XBOXKONTROLER0121
27/01/21 - 30/06/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
ITTABETUI1
25/02/21 - 23/05/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
ITNORTON1
03/03/21 - 18/04/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
HILLMANNPROMO0321
24/03/21 - 24/04/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
KAWACOSTA032021
25/03/21 - 27/04/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
DYSONZA1ZL0321
25/03/21 - 30/04/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
AKCPROMOSOL0321
29/03/21 - 29/04/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
SAMS0104A
01/04/21 - 02/05/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
LGSN090421
09/04/21 - 30/04/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
HILLMANNMATA0421
02/04/21 - 30/04/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
LG030421
03/04/21 - 30/04/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
SONY060421
06/04/21 - 25/04/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
LGSN080421
08/04/21 - 30/04/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
LGCX090421
09/04/21 - 30/04/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
LG080421
08/04/21 - 19/04/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
WINDOWS0421
12/04/21 - 21/04/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
NOCNA160421
16/04/21 - 17/04/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
PHILIPS090421
09/04/21 - 10/05/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
AKCTEFAL1ZL0421
09/04/21 - 25/04/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
WIEL130421
13/04/21 - 19/04/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
PROG140421
14/04/21 - 20/04/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
LGFN4130421
13/04/21 - 30/06/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
AKCMWWOREK0421
12/04/21 - 19/04/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
RENO51604
16/04/21 - 24/04/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
LEPIEJJAKWEEKEND
16/04/21 - 19/04/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
SONY160421A
16/04/21 - 25/04/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
ZESTAWXIAOMI1604
16/04/21 - 22/04/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
HD170421
17/04/21 - 17/04/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Wszystkie kody rabatowe Sortuj: DomyślnieNajnowsze
Twój kod rabatowy DYSONAKCESORIA
Promocja obowiązuje: 27/01/21 - 30/06/21
Twój kod rabatowy XBOXKONTROLER0121
Promocja obowiązuje: 25/02/21 - 23/05/21
Twój kod rabatowy ITTABETUI1
Promocja obowiązuje: 24/03/21 - 24/04/21
Twój kod rabatowy HILLMANNPROMO0321
Twój kod rabatowy KAWACOSTA032021
Promocja obowiązuje: 25/03/21 - 30/04/21
Twój kod rabatowy DYSONZA1ZL0321
Promocja obowiązuje: 29/03/21 - 29/04/21
Twój kod rabatowy AKCPROMOSOL0321
Twój kod rabatowy SAMS0104A
Twój kod rabatowy LGSN090421
Twój kod rabatowy HILLMANNMATA0421
Twój kod rabatowy LG030421
Twój kod rabatowy SONY060421
Twój kod rabatowy LGSN080421
Twój kod rabatowy LGCX090421
Twój kod rabatowy LG080421
Promocja obowiązuje: 12/04/21 - 21/04/21
Twój kod rabatowy WINDOWS0421
Promocja obowiązuje: 16/04/21 - 17/04/21
Twój kod rabatowy NOCNA160421
Twój kod rabatowy PHILIPS090421
Promocja obowiązuje: 09/04/21 - 25/04/21
Twój kod rabatowy AKCTEFAL1ZL0421
Promocja obowiązuje: 13/04/21 - 19/04/21
Twój kod rabatowy WIEL130421
Promocja obowiązuje: 14/04/21 - 20/04/21
Twój kod rabatowy PROG140421
Twój kod rabatowy LGFN4130421
Promocja obowiązuje: 12/04/21 - 19/04/21
Twój kod rabatowy AKCMWWOREK0421
Twój kod rabatowy RENO51604
Promocja obowiązuje: 16/04/21 - 19/04/21
Twój kod rabatowy LEPIEJJAKWEEKEND
Twój kod rabatowy SONY160421A
Twój kod rabatowy ZESTAWXIAOMI1604
Promocja obowiązuje: 17/04/21 - 17/04/21
Twój kod rabatowy HD170421
Z A S A D Y stosowania kodów rabatowych w sieci sklepów EURO i na euro.com.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze postanowienia (Zasady) dotyczą stosowania Kodów rabatowych w Sklepie Internetowym oraz w Sklepach fizycznych.
 2. Kod rabatowy (Kod) to mechanizm i/lub warunki udostępnione i/lub obowiązujące w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: https://www.euro.com.pl (Sklep Internetowy) oraz w sklepach fizycznych działających pod marką RTV EURO AGD (Sklepy fizyczne), umożliwiające obniżenie ceny Produktu oferowanego w wymienionych sklepach o kwotę̨ wskazaną bezpośrednio w treści Kodu i/lub w informacji o Produkcie w tych sklepach (Rabat).
 3. Sklep Internetowy oraz Sklepy fizyczne prowadzone są przez "Euro - net" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117710, NIP: 5270005984, REGON: 010137837, BDO 000011437, kapitał zakładowy 560.190,00,- zł (Wydawca).
 4. Wydawca może określić, że Kod dostępny jest dla zdefiniowanej grupy odbiorców, w szczególności dla Klientów lub Konsumentów, o czym powiadomi w informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminów stosowania Kodów (o ile występują).
 5. Wydawca może określić, że Kod dostępny jest dla zdefiniowanej grupy Produktów, ich części, lub ilości Produktów lub Kodów, o czym powiadomi w informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminów stosowania Kodów (o ile występują).
 6. Kody mogą być wykorzystywane w trakcie Zamawiania i/lub Rezerwacji Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym i/lub w Sklepach fizycznych. Kodów nie stosuje się dla Towarów outletowych i Produktów Ubezpieczeniowych oraz do Towarów na ekspozycji Sklepów fizycznych, które zostały przecenione z tytułu „braku elementów wyposażenia lub „uszkodzeń mechanicznych” oraz ewentualnie innych Towarów lub sposobów ich nabywania, o czym Wydawca powiadomi w informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminach stosowania Kodów (o ile występują).
 7. Wydawca w informacji o Produkcie w Sklepie Internetowym i/lub w Sklepie fizycznym podaje szczegółowo okres (dzień i godzina) stosowania Kodu, przy czym: i) jeśli Kod jest realizowany w Sklepie Internetowym to okres jego realizacji możliwy jest w terminach podanych w informacji o Produkcie (decyduje data i godzina wysłania Zamówienia/Rezerwacji na serwer Sklepu Internetowego), przy czym w przypadku składania Zamówień i/lub Rezerwacji podczas połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem czat (COK) to okres jego realizacji możliwy jest w godzinach pracy COK dostępnych na stronie: https://www.euro.com.pl/cms/kontakt.bhtml, a ii) jeśli Kod jest realizowany w Sklepie fizycznym to okres jego realizacji następuje w godzinach pracy Sklepów fizycznych dostępnych na stronie: https://www.euro.com.pl/sklepy.bhtml.
 8. Kod w Sklepie Internetowym wykorzystuje się na ścieżce zakupowej w trakcie składania Zamówienia i/lub Rezerwacji. Kod w Sklepie fizycznym udostępnia się pracownikowi Sklepu fizycznego w momencie wystawiania dokumentu sprzedaży. Wydawca w informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminach stosowania Kodów (o ile występują) może określić inne warunki korzystania z Kodów.
 9. Kod /Rabat nie podlega zamianie na gotówkę̨, ani inne ekwiwalenty, z wyjątkiem przypadków opisanych w Zasadach. Kod nie podlega obrotowi handlowemu.
 10. Kod nie łączy się̨ z innymi promocjami towarowymi w Sklepie Internetowym i w Sklepach fizycznych oraz z innymi Kodami dostępnymi w Sklepie Internetowym i Sklepach fizycznych, chyba że co inne wynika z informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminach stosowania Kodów (o ile występują).
 11. Kod może się łączyć z promocjami Produktów Finansowych, Produktów Ubezpieczeniowych, Transportu oraz usług związanych z dostawą Towarów, w tym Usług Dodatkowych dostępnych w Sklepie Internetowym oraz Sklepach fizycznych, o czym Wydawca powiadomi w informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminach stosowania Kodów (o ile występują).
 12. Kod może być wykorzystywany równolegle z wszystkimi formami płatności dostępnymi w Sklepie Internetowym i w Sklepach fizycznych, o ile informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub odrębne regulaminy stosowania Kodów (o ile występują) nie stanowią inaczej.
 13. W przypadku zwrotu Produktu przy nabyciu, którego wykorzystano Kod zwracana jest cena jak została zapłacona za Produkt, tj.: cena z uwzględnieniem Kodu/Rabatu.
 14. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Kodów mogą być składane w formie korespondencji elektronicznej z wykorzystaniem formularza elektronicznego Wydawcy dostępnego na stronie https://www.euro.com.pl/cms/pomoc-formularz-kontaktowy.bhtml, pisemnej i przesłane pocztą w terminie 45 (czterdzieści pięć) dni od upływu okresu ich obowiązywania na adres Wydawcy: Euro-net Sp. z o.o. ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa z dopiskiem „Kod rabatowy [NAZWA KODU] - reklamacja” oraz u pracowników Sklepów fizycznych.
 15. O ile z Zasad nie wynika inaczej słowa pisane wielką literą mają znaczenie jak w Regulaminie Serwisu (https://www.euro.com.pl/cms/regulamin.bhtml). Określenie informacja o Produkcie użyte w Zasadach oznacza kartę Produktu w Sklepie Internetowym i/lub wywieszkę ceną albo informacyjną o Produkcie stosowane w Sklepach fizycznych.
 16. O ile inaczej nie wynika z informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminów stosowania Kodów (o ile występują) do stosowania Kodów rabatowych w Sklepie Internetowym i/lub Sklepach fizycznych stosuje się Zasady. W przypadku sprzeczności i/lub rozbieżności Zasad z informacjami o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych stosuje się informacje o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych.
 17. Regulamin Serwisu dostępny jest na stronie https://www.euro.com.pl/cms/regulamin.bhtml.
 18. Wydawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Zasad w przypadku zaistnienia: i) zmian organizacyjnych lub prawnych Wydawcy, ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Wydawcy i Zasad, iii) zmiany funkcjonalności Kodów. Wydawca powiadomi o każdorazowej zmianie Zasad na stronie https://www.euro.com.pl/cms/aktualne-kupony-rabatowe.bhtml oraz w Sklepach fizycznych, przy czym każda zmiana Zasad będzie miała zastosowanie do Kodów rabatowych rozpoczynających obowiązywanie po dacie jej wejścia w życie.
 19. Zasady dostępne są na stronie: https://www.euro.com.pl/cms/aktualne-kupony-rabatowe.bhtml oraz w Sklepach fizycznych.
 20. Zasady stosuje się od dnia 30.10.2020 r.
Pytania i odpowiedzi
Jak skorzystać z kuponów?
 1. Skopiuj interesujący Cię kod rabatowy
 2. Sprawdź, które produkty są objęte kodem rabatowym
 3. Wybierz interesujący cię produkt i kliknij 'Do koszyka'
 4. W sekcji 'Zawartość koszyka' kod zaczyta się automatycznie, jeśli nie, należy go wkleić w pole na kod promocyjny
 5. Po wciśnięciu 'Zastosuj', kwota rabatu powinna zostać odliczona od wartości produktu
Jak można dostać kupon promocyjny?
Kupony promocyjne dotyczą najczęściej określonych akcji promocyjnych, co sprawia, że każdy kod ma określoną datę ważności. Co w takim razie zrobić, żeby nie przeoczyć danej akcji promocyjnej? Najprościej to zapisać się na nasz biuletyn, ponieważ kody rabatowe wysyłane są wszystkim lub wybranym Klientom na podany podczas rejestracji adres e-mail. Czasami pojawiają się również jako nagrody w konkursach.

Już teraz zapraszamy do dołączenia do naszej bazy subskrybentów biuletynu i korzystania z wszystkich dostępnych rabatów i promocji.
Dlaczego mój kupon nie działa?
Przyczyny mogą być różne, ale najczęściej występujące powody to:
 • Błędne wpisanie znaków określających dany kupon promocyjny.
 • Być może wygasła data ważności kuponu promocyjnego?
 • Być może wartość zamówienia nie przekracza minimalnej kwoty zamówienia przypisanej do kuponu?
 • Być może kupon rabatowy może być wykorzystany tylko przy określonych formach płatności?