Status reklamacji

Zaloguj się do Twojego Konta Klienta i sprawdź status reklamacji
w zakłace „historia reklamacji i zwrotów"

Dotyczy tylko reklamacji złożonych przez Konto Klienta

zaloguj się i sprawdź status
lub
Podaj numer zgłoszenia *
Ładowanie danych Ładowanie danych

Sprawdź status
Uzupełnij wszystkie wymagane pola (*)