Wybrane kody rabatowe
Twój kod rabatowy
PHILIPS1205A
17/05/22 - 03/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
MEGATANK1
13/05/22 - 19/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
RAVFILTR1ZL
23/05/22 - 31/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
SAMSUNG1605A
16/05/22 - 03/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
FOREMKI1ZLV2
17/05/22 - 18/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
ADODBIJAK1ZL
19/05/22 - 15/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
FREESTYLE052022
25/05/22 - 31/12/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
ADKAMIZELKA1ZL
31/05/22 - 31/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
SONY10IV
07/06/22 - 03/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
LAURASTAR1ZLV1
03/06/22 - 31/08/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
KENWOOD1ZLV1
20/06/22 - 01/08/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
MWKULE0622
09/06/22 - 31/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
SZTYFTHILL0622
08/06/22 - 31/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
MATA0622A
13/06/22 - 03/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
ITHUAWEIPAPERBOOK1ZL
14/06/22 - 03/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
AKCK1ZLA
23/06/22 - 06/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
FORMALB50
15/06/22 - 31/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
PLYTYTHILL0622
20/06/22 - 31/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
ELETTAKAWA1ZLV2
17/06/22 - 31/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
WEZEHILL0622
20/06/22 - 31/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
IPAD15A
22/06/22 - 24/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
DYSFIL1ZL
21/06/22 - 31/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
HUAWEIGT3WATCHP
22/06/22 - 10/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
PRO2ZESTAW
23/06/22 - 17/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
WOREKKAWY1ZL
22/06/22 - 31/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
ITHUAWEI16S1ZL
23/06/22 - 24/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
THEFRAME0632
23/06/22 - 31/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
100ZL010722
01/07/22 - 04/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
SMARTFONZDVBT2
24/06/22 - 03/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
HD020722
02/07/22 - 02/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
KLIMA0722
01/07/22 - 31/08/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
PIEKBOSPLYT0722
01/07/22 - 31/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
GRA50PR1
28/06/22 - 10/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
OPPO2906
29/06/22 - 07/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
WIEL290622
29/06/22 - 05/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
OPPO3006
30/06/22 - 14/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
HAIERPROG0622
01/07/22 - 31/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
CANDY50
01/07/22 - 15/07/22
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Wszystkie kody rabatowe
Twój kod rabatowy PHILIPS1205A
Promocja obowiązuje: 13/05/22 - 19/07/22
Twój kod rabatowy MEGATANK1
Twój kod rabatowy RAVFILTR1ZL
Twój kod rabatowy SAMSUNG1605A
Promocja obowiązuje: 17/05/22 - 18/07/22
Twój kod rabatowy FOREMKI1ZLV2
Twój kod rabatowy ADODBIJAK1ZL
Promocja obowiązuje: 25/05/22 - 31/12/22
Twój kod rabatowy FREESTYLE052022
Twój kod rabatowy ADKAMIZELKA1ZL
Twój kod rabatowy SONY10IV
Twój kod rabatowy LAURASTAR1ZLV1
Promocja obowiązuje: 20/06/22 - 01/08/22
Twój kod rabatowy KENWOOD1ZLV1
Promocja obowiązuje: 09/06/22 - 31/07/22
Twój kod rabatowy MWKULE0622
Promocja obowiązuje: 08/06/22 - 31/07/22
Twój kod rabatowy SZTYFTHILL0622
Promocja obowiązuje: 13/06/22 - 03/07/22
Twój kod rabatowy MATA0622A
Promocja obowiązuje: 14/06/22 - 03/07/22
Twój kod rabatowy ITHUAWEIPAPERBOOK1ZL
Twój kod rabatowy AKCK1ZLA
Promocja obowiązuje: 15/06/22 - 31/07/22
Twój kod rabatowy FORMALB50
Promocja obowiązuje: 20/06/22 - 31/07/22
Twój kod rabatowy PLYTYTHILL0622
Promocja obowiązuje: 17/06/22 - 31/07/22
Twój kod rabatowy ELETTAKAWA1ZLV2
Promocja obowiązuje: 20/06/22 - 31/07/22
Twój kod rabatowy WEZEHILL0622
Twój kod rabatowy IPAD15A
Promocja obowiązuje: 21/06/22 - 31/07/22
Twój kod rabatowy DYSFIL1ZL
Promocja obowiązuje: 22/06/22 - 10/07/22
Twój kod rabatowy HUAWEIGT3WATCHP
Promocja obowiązuje: 23/06/22 - 17/07/22
Twój kod rabatowy PRO2ZESTAW
Promocja obowiązuje: 22/06/22 - 31/07/22
Twój kod rabatowy WOREKKAWY1ZL
Twój kod rabatowy ITHUAWEI16S1ZL
Twój kod rabatowy THEFRAME0632
Twój kod rabatowy 100ZL010722
Promocja obowiązuje: 24/06/22 - 03/07/22
Twój kod rabatowy SMARTFONZDVBT2
Promocja obowiązuje: 02/07/22 - 02/07/22
Twój kod rabatowy HD020722
Twój kod rabatowy KLIMA0722
Twój kod rabatowy PIEKBOSPLYT0722
Promocja obowiązuje: 28/06/22 - 10/07/22
Twój kod rabatowy GRA50PR1
Promocja obowiązuje: 29/06/22 - 07/07/22
Twój kod rabatowy OPPO2906
Promocja obowiązuje: 29/06/22 - 05/07/22
Twój kod rabatowy WIEL290622
Promocja obowiązuje: 30/06/22 - 14/07/22
Twój kod rabatowy OPPO3006
Promocja obowiązuje: 01/07/22 - 31/07/22
Twój kod rabatowy HAIERPROG0622
Promocja obowiązuje: 01/07/22 - 15/07/22
Twój kod rabatowy CANDY50
Z A S A D Y stosowania kodów rabatowych w sieci sklepów EURO i na euro.com.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze postanowienia (Zasady) dotyczą stosowania Kodów rabatowych w Sklepie Internetowym oraz w Sklepach fizycznych.
 2. Kod rabatowy (Kod) to mechanizm i/lub warunki udostępnione i/lub obowiązujące w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: https://www.euro.com.pl (Sklep Internetowy) oraz w sklepach fizycznych działających pod marką RTV EURO AGD, z wyłączeniem sklepu Annopol Outlet Warszawa zlokalizowanego w Factory Annopol, ul. Annopol 2, 03-236 Warszawa (Sklepy fizyczne), umożliwiające obniżenie ceny Produktu oferowanego w wymienionych sklepach o kwotę̨ wskazaną bezpośrednio w treści Kodu i/lub w informacji o Produkcie w tych sklepach (Rabat).
 3. Sklep Internetowy oraz Sklepy fizyczne prowadzone są przez "Euro - net" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117710, NIP: 5270005984, REGON: 010137837, BDO 000011437, kapitał zakładowy 560.190,00,- zł (Wydawca).
 4. Wydawca może określić, że Kod dostępny jest dla zdefiniowanej grupy odbiorców, w szczególności dla Klientów lub Konsumentów, o czym powiadomi w informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminów stosowania Kodów (o ile występują).
 5. Wydawca może określić, że Kod dostępny jest dla zdefiniowanej grupy Produktów, ich części, lub ilości Produktów lub Kodów, o czym powiadomi w informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminów stosowania Kodów (o ile występują).
 6. Kody mogą być wykorzystywane w trakcie Zamawiania i/lub Rezerwacji Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym i/lub w Sklepach fizycznych. Kodów nie stosuje się dla Towarów outletowych i Produktów Ubezpieczeniowych oraz do Towarów na ekspozycji Sklepów fizycznych, które zostały przecenione z tytułu „braku elementów wyposażenia lub „uszkodzeń mechanicznych” oraz ewentualnie innych Towarów lub sposobów ich nabywania, o czym Wydawca powiadomi w informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminach stosowania Kodów (o ile występują).
 7. Wydawca w informacji o Produkcie w Sklepie Internetowym i/lub w Sklepie fizycznym podaje szczegółowo okres (dzień i godzina) stosowania Kodu, przy czym: i) jeśli Kod jest realizowany w Sklepie Internetowym to okres jego realizacji możliwy jest w terminach podanych w informacji o Produkcie (decyduje data i godzina wysłania Zamówienia/Rezerwacji na serwer Sklepu Internetowego), przy czym w przypadku składania Zamówień i/lub Rezerwacji podczas połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem czat (COK) to okres jego realizacji możliwy jest w godzinach pracy COK dostępnych na stronie: https://www.euro.com.pl/cms/kontakt.bhtml, a ii) jeśli Kod jest realizowany w Sklepie fizycznym to okres jego realizacji następuje w godzinach pracy Sklepów fizycznych dostępnych na stronie: https://www.euro.com.pl/sklepy.bhtml.
 8. Kod w Sklepie Internetowym wykorzystuje się na ścieżce zakupowej w trakcie składania Zamówienia i/lub Rezerwacji. Kod w Sklepie fizycznym udostępnia się pracownikowi Sklepu fizycznego w momencie wystawiania dokumentu sprzedaży. Wydawca w informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminach stosowania Kodów (o ile występują) może określić inne warunki korzystania z Kodów.
 9. Kod /Rabat nie podlega zamianie na gotówkę̨, ani inne ekwiwalenty, z wyjątkiem przypadków opisanych w Zasadach. Kod nie podlega obrotowi handlowemu.
 10. Kod nie łączy się̨ z innymi promocjami towarowymi w Sklepie Internetowym i w Sklepach fizycznych oraz z innymi Kodami dostępnymi w Sklepie Internetowym i Sklepach fizycznych, chyba że co inne wynika z informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminach stosowania Kodów (o ile występują).
 11. Kod może się łączyć z promocjami Produktów Finansowych, Produktów Ubezpieczeniowych, Transportu oraz usług związanych z dostawą Towarów, w tym Usług Dodatkowych dostępnych w Sklepie Internetowym oraz Sklepach fizycznych, o czym Wydawca powiadomi w informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminach stosowania Kodów (o ile występują).
 12. Kod może być wykorzystywany równolegle z wszystkimi formami płatności dostępnymi w Sklepie Internetowym i w Sklepach fizycznych, o ile informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub odrębne regulaminy stosowania Kodów (o ile występują) nie stanowią inaczej.
 13. W przypadku zwrotu Produktu przy nabyciu, którego wykorzystano Kod zwracana jest cena jak została zapłacona za Produkt, tj.: cena z uwzględnieniem Kodu/Rabatu.
 14. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Kodów mogą być składane w formie korespondencji elektronicznej z wykorzystaniem formularza elektronicznego Wydawcy dostępnego na stronie https://www.euro.com.pl/cms/pomoc-formularz-kontaktowy.bhtml, pisemnej i przesłane pocztą w terminie 45 (czterdzieści pięć) dni od upływu okresu ich obowiązywania na adres Wydawcy: Euro-net Sp. z o.o. ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa z dopiskiem „Kod rabatowy [NAZWA KODU] - reklamacja” oraz u pracowników Sklepów fizycznych.
 15. O ile z Zasad nie wynika inaczej słowa pisane wielką literą mają znaczenie jak w Regulaminie Serwisu (https://www.euro.com.pl/cms/regulamin.bhtml). Określenie informacja o Produkcie użyte w Zasadach oznacza kartę Produktu w Sklepie Internetowym i/lub wywieszkę ceną albo informacyjną o Produkcie stosowane w Sklepach fizycznych.
 16. O ile inaczej nie wynika z informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminów stosowania Kodów (o ile występują) do stosowania Kodów rabatowych w Sklepie Internetowym i/lub Sklepach fizycznych stosuje się Zasady. W przypadku sprzeczności i/lub rozbieżności Zasad z informacjami o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych stosuje się informacje o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych.
 17. Regulamin Serwisu dostępny jest na stronie https://www.euro.com.pl/cms/regulamin.bhtml.
 18. Wydawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Zasad w przypadku zaistnienia: i) zmian organizacyjnych lub prawnych Wydawcy, ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Wydawcy i Zasad, iii) zmiany funkcjonalności Kodów. Wydawca powiadomi o każdorazowej zmianie Zasad na stronie https://www.euro.com.pl/cms/aktualne-kody-rabatowe.bhtml oraz w Sklepach fizycznych, przy czym każda zmiana Zasad będzie miała zastosowanie do Kodów rabatowych rozpoczynających obowiązywanie po dacie jej wejścia w życie.
 19. Zasady dostępne są na stronie: https://www.euro.com.pl/cms/aktualne-kody-rabatowe.bhtml oraz w Sklepach fizycznych.
 20. Zasady stosuje się od dnia 30.10.2020 r.
Pytania i odpowiedzi
Jak skorzystać z kodów?
 1. Skopiuj interesujący Cię kod rabatowy
 2. Sprawdź, które produkty są objęte kodem rabatowym
 3. Wybierz interesujący cię produkt i kliknij 'Do koszyka'
 4. W sekcji 'Zawartość koszyka' kod zaczyta się automatycznie, jeśli nie, należy go wkleić w pole na kod promocyjny
 5. Po wciśnięciu 'Zastosuj', kwota rabatu powinna zostać odliczona od wartości produktu
Jak można dostać kody rabatowy?
Kody rabatowe dotyczą najczęściej określonych akcji promocyjnych, co sprawia, że każdy kod ma określoną datę ważności. Co w takim razie zrobić, żeby nie przeoczyć danej akcji promocyjnej? Najprościej to zapisać się na nasz biuletyn, ponieważ kody rabatowe wysyłane są wszystkim lub wybranym Klientom na podany podczas rejestracji adres e-mail. Czasami pojawiają się również jako nagrody w konkursach.

Już teraz zapraszamy do dołączenia do naszej bazy subskrybentów biuletynu i korzystania z wszystkich dostępnych rabatów i promocji.
Dlaczego mój kod nie działa?
Przyczyny mogą być różne, ale najczęściej występujące powody to:
 • Błędne wpisanie znaków określających dany kod promocyjny.
 • Być może wygasła data ważności kodu rabatowego?
 • Być może wartość zamówienia nie przekracza minimalnej kwoty zamówienia przypisanej do kodu?
 • Być może kod rabatowy może być wykorzystany tylko przy określonych formach płatności?