W czym możemy pomóc?

Dokumenty do wniosku kredytowego
Ubezpieczenia, TAXFREE i usługi dodatkowe:

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku kredytowego w Sklepie fizycznym?

Jesteś tutaj: Centrum informacji /

Dokumenty potwierdzające dochód

Do zawarcia umowy ratalnej niezbędny jest ważny dowód osobisty. Dokument potwierdzający źródło i wysokość dochodów znacznie ułatwi zakup na raty i skróci czas oczekiwania na decyzję kredytową.

Pracownik zatrudniony na umowę zlecenie, umowę o dzieło:

 • RMUA - dowolna z ostatnich 3 m-cy lub
 • wyciąg z konta bankowego potwierdzający uzyskane wynagrodzenie - za ostatni miesiąc lub
 • prawidłowo wypełnione zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach >pobierz zaświadczenie (dokument w formacie pdf)

Pracownik (zatrudniony na umowę o pracę)

 • prawidłowo wypełnione zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach >pobierz zaświadczenie (dokument w formacie pdf)

Emeryt

 • dowód wypłaty świadczenia (odcinek świadczenia, odcinek przekazu pocztowego, wyciąg z rachunku bankowego) – nie starszy niż 3 ostatnie m-ce lub
 • ostatnia decyzja o przyznaniu/waloryzacji/przeliczeniu świadczenia lub
 • zaświadczenie o wysokości świadczenia (oryginał) wydane przez ZUS/KRUS

Rencista

 • decyzja o przyznaniu/waloryzacji/przeliczeniu świadczenia (pod warunkiem, że jest informacja do kiedy renta przysługuje) oraz do wyboru:
 • dowód wypłaty świadczenia (odcinek świadczenia, odcinek przekazu pocztowego, wyciąg z rachunku bankowego) – nie starszy niż 3 ostatnie m-ce, lub
 • zaświadczenie o wysokości świadczenia (oryginał) wydane przez ZUS/KRUS

Rolnik

 • aktualny nakaz płatniczy lub
 • zaświadczenie (oryginał) z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego wraz z podaniem wielkości gospodarstwa w ha przeliczeniowych i/lub dochodowość roczną oraz
 • kopia ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS
 • kopia ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego

Prowadzący działalność gospodarczą

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • oraz do wyboru dokumenty właściwe dla danej formy opodatkowania:
 • zaświadczenie o wysokości dochodu wystawione przez księgową/biuro rachunkowe lub
 • ewidencja przychodów z bieżącego roku podatkowego za ostatnie 3 m-ce (ryczałt ewidencjonowany) lub
 • zestawienie z podatkowej książki przychodów i rozchodów za ostatnie 3 m-ce lub
 • rachunek zysków i strat (pełna księgowość) lub
 • ostatnie złożone zeznanie roczne lub
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym przychodzie/dochodzie (oryginał) oraz
 • dowody wpłaty składek do ZUS za ostatnie 3 m-ce lub
 • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami społecznymi i zdrowotnymi do ZUS (oryginał), lub
 • wpłaty podatku do US za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkiem (oryginał)

Ostateczną decyzję kredytową podejmuje kredytodawca współpracujący z RTV EURO AGD. W szczególnych przypadkach kredytodawca może poprosić klienta o spełnienie dodatkowych warunków lub odmówić udzielenia kredytu. Oferta ratalna w sklepach RTV EURO AGD nie jest adresowana do podmiotów gospodarczych.


Czy treść była pomocna?
 • E-mail
 • Telefon / Czat

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy za wysłanie formularza
Wyślij

Administratorem danych osobowych jest Euro-net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel marki RTV EURO AGD, adres: 02-273 Warszawa ul. Muszkieterów 15, e-mail: daneosobowe@euro.com.pl, telefon: 855 855 855, (Administrator). W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu.

855 855 855

pon-sob 08:00-21:00

nd 09:00-19:00

Czat z konsultantem

Rozpocznij rozmowę


pon-sob 08:00-21:00

nd 09:00-19:00