Zakupy na raty

Jak wypełnić wniosek?

Przygotowaliśmy dla Ciebie instrukcję opisującą krok po kroku, jak wypełnić wniosek ratalny. Poniżej prezentujemy strony/kroki wniosku, które będziesz wypełniał. Zapoznanie się z nimi ułatwi samodzielne sporządzenie wniosku.

Pierwszy krok wniosku - Liczba i rodzaj rat

Raty
 • Wybierz produkt ratalny
  Zgodnie ze swoimi preferencjami możesz dopasować wysokość miesięcznej raty.
 • Wpisz imię (bez zdrobnień) podane w Twoim dowodzie osobistym. W przypadku dwóch imion, wpisz tylko pierwsze.
 • Wpisz nazwisko podane w Twoim dowodzie osobistym.
 • Wpisz PESEL podany w Twoim dowodzie osobistym. Znajdziesz go na tylnej stronie dowodu osobistego.
 • Numer Twojego rachunki bankowego jest wymagany w celu zweryfikowania Twojej tożsamości przelewem 1 zł.

  Poniżej przedstawimy listę banków, które są obsługiwane w procesie potwierdzania tożsamości:
 • Niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Kredytowego. Bez jego akceptacji nie będziesz mógł wypełnić wniosku.

Drugi krok wniosku - Twoje dane

Uwaga! Na tym kroku będzie potrzebny Twój dowód osobisty, z którego spiszesz numer dowodu oraz datę jego ważności.
Zwróć uwagę na poprawność wypełniania danych, będą wykorzystane przy weryfikacji wniosku przez Bank.
Twoje dane
 • Wybierz określenie, które opisuje Twoją sytuację
  Panna / kawaler; Zamężna / żonaty; Rozwiedziony / rozwiedziona;
  W separacji; Wdowa / Wdowiec; Konkubinat
 • Wskaż ostatnio ukończony etap edukacji.
  Podstawowe i niepełne podstawowe; Gimnazjum; Zasadnicze; Średnie; Policealne, niepełne wyższe; Studia licencjackie; Wyższe (studia magisterskie); Inne; Odmowa odpowiedzi
 • Serię i numer dowodu osobistego znajdziesz na swoim dokumencie.
 • Datę ważności dowodu osobistego znajdziesz na dokumencie.Adres zameldowania/pobytu
 • Uwaga! Te dane znajdą się też na fakturze. Adres zamieszkania lub korespondencyjny musi być taki sam jak zdefiniowany w Twoim banku (widoczny w danych nadawcy Twoich przelewów).
 • Jeżeli chcesz dodać inny adres, który posłuży do korespondencji zazncz tę opcję.

Trzeci krok wniosku - Twoje dochody i obciążenia

 • Wybierz z listy rodzaj dochodu i wypełnij kolejne pola.
Twój rodzaj dochodu
Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, kontrakt, działalność gospodarcza/rolnicza
Renta, emerytura
Dane zakładu pracy
 • Podaj pełną nazwę zakładu pracy. Znajdziesz ją np. w dokumentach zatrudnienia.
 • NIP znajdziesz w dokumentach zatrudnienia lub uzyskasz go od pracodawcy.
Adres zakładu pracy
 • Podaj dane adresowe zakładu pracy.
 • Wskaż określenie najlepiej opisujące Twoją sytuację zawodową.
 • Wskaż wykonywany przez Ciebie zawód lub wybierz najbardziej zbliżoną profesję.
 • Wpisz nazwę swojego stanowiska, max 20 znaków. W przypadku większej liczby znaków zastosuj nazwę skróconą, np. Specjalista ds planowania - wpisujemy Specjalista
 • Dochód netto to wynagrodzenie, które dostajesz "na rękę". Podaj średnią z 3 ostatnich miesięcy, np. (2500 zł + 2400 zł + 2600 zł):3 = 2500 zł.
Dane renty/emerytury
 • Symbol i numer renty/emerytury podany jest na miesięcznym potwierdzeniu otrzymania renty lub legitymacji rencisty. (maksymalnie 20 znaków)
 • Wpisując dochód netto, pamiętaj to wysokość renty/emerytury, którą dostajesz "na rękę". Podaj średnią wartość z 3 ostatnich miesięcy, np. (2500 zł + 2400 zł + 2600 zł):3 = 2500 zł.
Dodatkowe informacje wymagane przez bank
 • Liczba dzieci i osób na Twoim utrzymaniu. Nie wliczaj siebie.
 • Wartość świadczenia 500+ przyznanego na dzieci, które w chwili obecnej nie przekroczyły 15 roku życia.
 • Forma własności mieszkania to stan prawny mieszkania lub domu, w którym mieszkasz.
 • Suma kosztów, które ponosisz każdego miesiąca na czynsz, rachunki (gaz, prąd woda), itd. Jeżeli to pole Cię nie dotyczy, wpisz zero.
 • W przypadku większej liczby kart kredytowych podaj łączną wartość ich limitów. Jeżeli to pole Cię nie dotyczy, wpisz zero.
 • Łączna, miesięczna kwota rat kredytów, które spłacasz. Jeżeli to pole Cię nie dotyczy wpisz zero.
 • Jeżeli posiadasz np. debet - podaj jego wartość. W przypadku większej liczby rachunków z limitami odnawialnymi podaj ich łączną wartość. Jeżeli to pole Cię nie dotyczy wpisz zero.
 • Inne zobowiązania finansowe, np. alimenty, obciążenia komornicze - podaj ich łączną miesięczną wartość. Jeżeli to pole Cię nie dotyczy wpisz zero.

Czwarty krok wniosku - Oświadczenia

 • W celu weryfikacji wniosku i sprawdzenia Twojej historii kredytowej, niezbędne jest wyrażenie zgód zaznaczonych jako wymagane.

  Bez ich akceptacji nie będziesz mógł wysłać wniosku do Banku.

  Ponadto zachęcamy do wyrażenia zgód, które umożliwią oferowanie innych produktów finansowych, kodów rabatowych, informacji o promocjach i nowych produktach oferowanych przez Sklep.