Wybrane kody rabatowe
Twój kod rabatowy
DYSONAKCESORIA
03/02/21 - 15/05/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
XBOXKONTROLER0121
27/01/21 - 30/06/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
1MS2021
01/02/21 - 15/03/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
GPXBOX0121
21/01/21 - 31/03/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
SONY090221
09/02/21 - 28/03/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
BRAUNIS7155WH21
12/02/21 - 31/03/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
PULSZESTAW02
15/02/21 - 08/03/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
TEFALZESTAW
16/02/21 - 14/03/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
VESTAPROMO1ZL
18/02/21 - 03/03/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
ZESTAWBRAZOWY
18/02/21 - 03/03/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
ADSIEMENS02A
23/02/21 - 05/04/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
HILLMANNCHUST01
19/02/21 - 05/03/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
SPARUJAKC01
20/02/21 - 11/03/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
SAMS04012132
04/01/21 - 31/03/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
ITTABETUI1
25/02/21 - 23/05/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
PANASONIC220221A
23/02/21 - 15/03/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
SONY23021
25/02/21 - 08/03/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
MYPHONE010321
01/03/21 - 08/03/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
KAWACOSTA0321
01/03/21 - 30/04/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
TEKATANIEJ2021
26/02/21 - 17/03/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
SONY010321
01/03/21 - 14/03/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
LGSN010321
01/03/21 - 07/04/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
NOCNA020321
02/03/21 - 03/03/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
LGFN4010321
01/03/21 - 31/03/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
PROG020321
02/03/21 - 04/03/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
HD030321
03/03/21 - 03/03/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
SAMSSB020321A
02/03/21 - 14/03/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
WIEL020321
02/03/21 - 08/03/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
HILLSZTYFT02
02/03/21 - 14/03/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
DZIENLAPTOPA0303
03/03/21 - 03/03/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Twój kod rabatowy
LG220121
22/01/21 - 31/03/21
Promocja kończy się
w ciągu 3 dni!
Wszystkie kody rabatowe Sortuj: DomyślnieNajnowsze
Twój kod rabatowy DYSONAKCESORIA
Promocja obowiązuje: 27/01/21 - 30/06/21
Twój kod rabatowy XBOXKONTROLER0121
Promocja obowiązuje: 01/02/21 - 15/03/21
Twój kod rabatowy 1MS2021
Twój kod rabatowy GPXBOX0121
Twój kod rabatowy SONY090221
Twój kod rabatowy BRAUNIS7155WH21
Promocja obowiązuje: 15/02/21 - 08/03/21
Twój kod rabatowy PULSZESTAW02
Twój kod rabatowy VESTAPROMO1ZL
Promocja obowiązuje: 18/02/21 - 03/03/21
Twój kod rabatowy ZESTAWBRAZOWY
Twój kod rabatowy ADSIEMENS02A
Twój kod rabatowy HILLMANNCHUST01
Promocja obowiązuje: 20/02/21 - 11/03/21
Twój kod rabatowy SPARUJAKC01
Twój kod rabatowy SAMS04012132
Promocja obowiązuje: 25/02/21 - 23/05/21
Twój kod rabatowy ITTABETUI1
Twój kod rabatowy PANASONIC220221A
Twój kod rabatowy SONY23021
Twój kod rabatowy MYPHONE010321
Twój kod rabatowy KAWACOSTA0321
Twój kod rabatowy TEKATANIEJ2021
Twój kod rabatowy SONY010321
Twój kod rabatowy LGSN010321
Promocja obowiązuje: 02/03/21 - 03/03/21
Twój kod rabatowy NOCNA020321
Twój kod rabatowy LGFN4010321
Promocja obowiązuje: 02/03/21 - 04/03/21
Twój kod rabatowy PROG020321
Promocja obowiązuje: 03/03/21 - 03/03/21
Twój kod rabatowy HD030321
Twój kod rabatowy SAMSSB020321A
Promocja obowiązuje: 02/03/21 - 08/03/21
Twój kod rabatowy WIEL020321
Twój kod rabatowy HILLSZTYFT02
Promocja obowiązuje: 03/03/21 - 03/03/21
Twój kod rabatowy DZIENLAPTOPA0303
Twój kod rabatowy LG220121
Z A S A D Y stosowania kodów rabatowych w sieci sklepów EURO i na euro.com.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze postanowienia (Zasady) dotyczą stosowania Kodów rabatowych w Sklepie Internetowym oraz w Sklepach fizycznych.
 2. Kod rabatowy (Kod) to mechanizm i/lub warunki udostępnione i/lub obowiązujące w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: https://www.euro.com.pl (Sklep Internetowy) oraz w sklepach fizycznych działających pod marką RTV EURO AGD (Sklepy fizyczne), umożliwiające obniżenie ceny Produktu oferowanego w wymienionych sklepach o kwotę̨ wskazaną bezpośrednio w treści Kodu i/lub w informacji o Produkcie w tych sklepach (Rabat).
 3. Sklep Internetowy oraz Sklepy fizyczne prowadzone są przez "Euro - net" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117710, NIP: 5270005984, REGON: 010137837, BDO 000011437, kapitał zakładowy 560.190,00,- zł (Wydawca).
 4. Wydawca może określić, że Kod dostępny jest dla zdefiniowanej grupy odbiorców, w szczególności dla Klientów lub Konsumentów, o czym powiadomi w informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminów stosowania Kodów (o ile występują).
 5. Wydawca może określić, że Kod dostępny jest dla zdefiniowanej grupy Produktów, ich części, lub ilości Produktów lub Kodów, o czym powiadomi w informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminów stosowania Kodów (o ile występują).
 6. Kody mogą być wykorzystywane w trakcie Zamawiania i/lub Rezerwacji Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym i/lub w Sklepach fizycznych. Kodów nie stosuje się dla Towarów outletowych i Produktów Ubezpieczeniowych oraz do Towarów na ekspozycji Sklepów fizycznych, które zostały przecenione z tytułu „braku elementów wyposażenia lub „uszkodzeń mechanicznych” oraz ewentualnie innych Towarów lub sposobów ich nabywania, o czym Wydawca powiadomi w informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminach stosowania Kodów (o ile występują).
 7. Wydawca w informacji o Produkcie w Sklepie Internetowym i/lub w Sklepie fizycznym podaje szczegółowo okres (dzień i godzina) stosowania Kodu, przy czym: i) jeśli Kod jest realizowany w Sklepie Internetowym to okres jego realizacji możliwy jest w terminach podanych w informacji o Produkcie (decyduje data i godzina wysłania Zamówienia/Rezerwacji na serwer Sklepu Internetowego), przy czym w przypadku składania Zamówień i/lub Rezerwacji podczas połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem czat (COK) to okres jego realizacji możliwy jest w godzinach pracy COK dostępnych na stronie: https://www.euro.com.pl/cms/kontakt.bhtml, a ii) jeśli Kod jest realizowany w Sklepie fizycznym to okres jego realizacji następuje w godzinach pracy Sklepów fizycznych dostępnych na stronie: https://www.euro.com.pl/sklepy.bhtml.
 8. Kod w Sklepie Internetowym wykorzystuje się na ścieżce zakupowej w trakcie składania Zamówienia i/lub Rezerwacji. Kod w Sklepie fizycznym udostępnia się pracownikowi Sklepu fizycznego w momencie wystawiania dokumentu sprzedaży. Wydawca w informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminach stosowania Kodów (o ile występują) może określić inne warunki korzystania z Kodów.
 9. Kod /Rabat nie podlega zamianie na gotówkę̨, ani inne ekwiwalenty, z wyjątkiem przypadków opisanych w Zasadach. Kod nie podlega obrotowi handlowemu.
 10. Kod nie łączy się̨ z innymi promocjami towarowymi w Sklepie Internetowym i w Sklepach fizycznych oraz z innymi Kodami dostępnymi w Sklepie Internetowym i Sklepach fizycznych, chyba że co inne wynika z informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminach stosowania Kodów (o ile występują).
 11. Kod może się łączyć z promocjami Produktów Finansowych, Produktów Ubezpieczeniowych, Transportu oraz usług związanych z dostawą Towarów, w tym Usług Dodatkowych dostępnych w Sklepie Internetowym oraz Sklepach fizycznych, o czym Wydawca powiadomi w informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminach stosowania Kodów (o ile występują).
 12. Kod może być wykorzystywany równolegle z wszystkimi formami płatności dostępnymi w Sklepie Internetowym i w Sklepach fizycznych, o ile informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub odrębne regulaminy stosowania Kodów (o ile występują) nie stanowią inaczej.
 13. W przypadku zwrotu Produktu przy nabyciu, którego wykorzystano Kod zwracana jest cena jak została zapłacona za Produkt, tj.: cena z uwzględnieniem Kodu/Rabatu.
 14. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Kodów mogą być składane w formie korespondencji elektronicznej z wykorzystaniem formularza elektronicznego Wydawcy dostępnego na stronie https://www.euro.com.pl/cms/pomoc-formularz-kontaktowy.bhtml, pisemnej i przesłane pocztą w terminie 45 (czterdzieści pięć) dni od upływu okresu ich obowiązywania na adres Wydawcy: Euro-net Sp. z o.o. ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa z dopiskiem „Kod rabatowy [NAZWA KODU] - reklamacja” oraz u pracowników Sklepów fizycznych.
 15. O ile z Zasad nie wynika inaczej słowa pisane wielką literą mają znaczenie jak w Regulaminie Serwisu (https://www.euro.com.pl/cms/regulamin.bhtml). Określenie informacja o Produkcie użyte w Zasadach oznacza kartę Produktu w Sklepie Internetowym i/lub wywieszkę ceną albo informacyjną o Produkcie stosowane w Sklepach fizycznych.
 16. O ile inaczej nie wynika z informacji o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych lub z odrębnych regulaminów stosowania Kodów (o ile występują) do stosowania Kodów rabatowych w Sklepie Internetowym i/lub Sklepach fizycznych stosuje się Zasady. W przypadku sprzeczności i/lub rozbieżności Zasad z informacjami o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych stosuje się informacje o Produkcie Sklepu Internetowego i/lub Sklepów fizycznych.
 17. Regulamin Serwisu dostępny jest na stronie https://www.euro.com.pl/cms/regulamin.bhtml.
 18. Wydawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Zasad w przypadku zaistnienia: i) zmian organizacyjnych lub prawnych Wydawcy, ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Wydawcy i Zasad, iii) zmiany funkcjonalności Kodów. Wydawca powiadomi o każdorazowej zmianie Zasad na stronie https://www.euro.com.pl/cms/aktualne-kupony-rabatowe.bhtml oraz w Sklepach fizycznych, przy czym każda zmiana Zasad będzie miała zastosowanie do Kodów rabatowych rozpoczynających obowiązywanie po dacie jej wejścia w życie.
 19. Zasady dostępne są na stronie: https://www.euro.com.pl/cms/aktualne-kupony-rabatowe.bhtml oraz w Sklepach fizycznych.
 20. Zasady stosuje się od dnia 30.10.2020 r.
Pytania i odpowiedzi
Jak skorzystać z kuponów?
 1. Skopiuj interesujący Cię kod rabatowy
 2. Sprawdź, które produkty są objęte kodem rabatowym
 3. Wybierz interesujący cię produkt i kliknij 'Do koszyka'
 4. W sekcji 'Zawartość koszyka' kod zaczyta się automatycznie, jeśli nie, należy go wkleić w pole na kod promocyjny
 5. Po wciśnięciu 'Zastosuj', kwota rabatu powinna zostać odliczona od wartości produktu
Jak można dostać kupon promocyjny?
Kupony promocyjne dotyczą najczęściej określonych akcji promocyjnych, co sprawia, że każdy kod ma określoną datę ważności. Co w takim razie zrobić, żeby nie przeoczyć danej akcji promocyjnej? Najprościej to zapisać się na nasz biuletyn, ponieważ kody rabatowe wysyłane są wszystkim lub wybranym Klientom na podany podczas rejestracji adres e-mail. Czasami pojawiają się również jako nagrody w konkursach.

Już teraz zapraszamy do dołączenia do naszej bazy subskrybentów biuletynu i korzystania z wszystkich dostępnych rabatów i promocji.
Dlaczego mój kupon nie działa?
Przyczyny mogą być różne, ale najczęściej występujące powody to:
 • Błędne wpisanie znaków określających dany kupon promocyjny.
 • Być może wygasła data ważności kuponu promocyjnego?
 • Być może wartość zamówienia nie przekracza minimalnej kwoty zamówienia przypisanej do kuponu?
 • Być może kupon rabatowy może być wykorzystany tylko przy określonych formach płatności?