60%
Polaków posiadających komputer starszy niż 5 lat irytuje się z powodu jego niewłaściwego działania1

Stare

80%

uruchamia się dłużej
niż 30 sekund

50%

działa na baterii
krócej niż 2 godziny

58%

zawiesiło się
przynajmniej raz w ciągu
ostatnich 6 miesięcy

Wymień stare na nowe
Wymień stare na nowe

Nowe

0,5s

nawet tak szybko
się uruchamiają2

10h

nawet tyle mogą pracować
na jednym ładowaniu2

2x

są nawet dwukrotnie
bardziej wydajne2

Wymień stare na nowe

1. źródło danych: badanie “Opinie Polaków o ich komputerach” (IBRiS / Intel), zrealizowane na ogólnopolskiej grupie respondentów (1067 osób); próba miała charakter losowo – kwotowy, stanowiła liczebną reprezentację cech demograficznych dla ogółu mieszkańców kraju (dane wg GUS). Badanie zrealizowano metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) 2. źródło: intel.pl/2w1 dane na podstawie szacunków Intel


Wymień stare na nowe
Wymień stare na nowe
Wymień stare na nowe