UBEZPIECZENIE DO 50 000 PLN
OC za szkody wyrządzone przez wadliwy produkt

      Importer listew antyprzepięciowych marki Reinston: Enan S.A. z  siedzibą w Dzierżoniowe (58-200), ul. Stefowa 4, ubezpieczył listwy antyprzepięciowe marki Reinston i klientom, którzy zakupili listwę antyprzepięciową marki Reinston umożliwia skorzystanie ze swojego ubezpieczenia w przypadku gdyby sprzęt elektryczny, w tym komputerowy i/lub radiowo-telewizyjny podłączony do listwy antyprzepięciowej marki Reinston uległ uszkodzeniu na skutek nieprawidłowego działania listwy antyprzepięciowej marki Reinston, w wyniku którego nie działa lub działa niewłaściwie. Warunki ubezpieczenia posiadanego przez importera listew antyprzepięciowych marki Reinston umożliwiają pokrycie szkody do kwoty 50 000 zł.

 

       W celu zgłoszenia przez Klienta szkody w ramach opisanego powyżej ubezpieczenia importera listew antyprzepięciowych marki Reinston należy:

  • wypełnić Protokołu Zgłoszenia szkody i przesłać go na adres: wsparcie@enan.com lub na adres Enan S.A. z  siedzibą w ul. Stefowa 4, 58-200 Dzierżoniów.
  • dołączyć do Protokołu Zgłoszenia szkody dokument zakupu listew antyprzepięciowych marki Reinston (np.: faktura lub paragon)
  • dołączyć do Protokołu Zgłoszenia szkody dokument zakupu sprżetu elektrycznego, w tym sprzętu komputerowego i/lub radiowo-telewizyjnego (np.: faktura lub paragon), który uległ uszkodzeniu.

 

      Klient może zgłosić szkodę w terminie 24 miesięcy od daty zakupu listew antyprzepięciowych marki Reinston. Zgłoszeniem objęty może być wyłącznie sprzęt elektryczny, w tym komputerowy i/lub radiowo-telewizyjny, który uległ zniszczeniu wskutek nieprawidłowego działania listew antyprzepięciowych marki Reinston i który nie był używany dłużej niż 5 lat.

 

Szczegóły w regulaminie Sprawdź Ogólne Warunki Ubezpieczenia