Od ziarna do filiżanki: zrównoważony łańcuch jakości Nespresso

Jesteśmy przekonani, że każda filiżanka Nespresso ma potencjał nie tylko dostarczenia chwili przyjemności, ale może także przyczyniać się do odbudowy, odtworzenia i odnowienia zasobów ludzkich i środowiska. Wierzymy, że każda filiżanka kawy może tworzyć większą wartość dla społeczeństwa i świata. Wizja programu Positive Cup stanowi kontynuację zobowiązania Nespresso do stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w zakresie pozyskiwania i konsumpcji kawy.

W ramach Positive Cup podejmujemy nowe ambitne zadania, których celem jest sprawienie, aby do 2020 roku każda filiżanka kawy Nespresso miała pozytywny wpływ na otoczenie.
  • Kawa: 100% kawy
    ze zrównoważonych źródeł
  • Aluminium: 100% odpowiedzialnego
    zarządzania surowcem
  • Klimat: 100% wydajnego
    zarządzania emisją CO2
Kawa: 100% kawy ze zrównoważonych źródeł W 2003 r. we współpracy z Rainforest Alliance, firma Nespresso wprowadziła program AAA Sustainable Quality™. Od tego czasu do programu przystąpiło ponad 62 000 plantatorów. Dziś ponad 84% ziaren kawy wykorzystywanej przez Nespresso pochodzi z upraw objętych programem AAA, naszym celem jest osiągnięcie 100% do 2020 r.
Dbałość o środowisko pozwala stworzyć lepszą kawę Jesteśmy przekonani, że prowadzenie działalności w sposób, który wspiera plantatorów i chroni środowisko naturalne, ma bezpośredni wpływ na jakość kawy, zarówno teraz, jak i w przyszłości, dlatego naszym zdaniem ochrona plantacji współpracujących z Nespresso oraz ich ekosystemów ma kluczowe znaczenie. Zachęcamy producentów kawy do ochrony fauny i flory, do podejmowania działań zapobiegających erozji gleby oraz do optymalizacji ich gospodarki wodnej.
Plantatorzy kawy w sercu programu Plantatorom kawy, którzy inwestują w produkcję i utrzymanie najwyższej jakości kawy, przyznajemy wyjątkowy status. Dzięki temu stworzony przez Nespresso program AAA Sustainable Quality™ gwarantuje drobnym plantatorom wyższe wynagrodzenie, niż sugerują warunki rynkowe. Program ten oferuje również szkolenia i wsparcie w zakresie zrównoważonej produkcji ziaren najwyższej jakości przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska. Naszym celem jest także pomoc plantatorom w osiąganiu najwyższych standardów we współpracy z naszym wieloletnim partnerem Rainforest Alliance, a także wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań na rzecz plantatorów.
ALUMINIUM: 100% odpowiedzialnego zarządzania surowcem Aluminiowe kapsułki Nespresso zapewniają doskonałą ochronę świeżości i aromatu mieszanek Grand Cru. Aluminium jest również materiałem, który można wielokrotnie poddawać recyklingowi, nie tracąc przy tym jego właściwości. Kawowe fusy także można wykorzystać na wiele różnych sposobów, np. jako naturalny nawóz w rolnictwie lub jako źródło energii w produkcji prądu lub ciepła na potrzeby ogrzewania gospodarstw domowych.

W 2014 roku wydajność Nespresso w zakresie recyklingu kształtowała się na poziomie powyżej 76,5%. Zobowiązaliśmy się do tego, by we wszystkich krajach, w których oficjalnie dostępne są produkty Nespresso, pomóc odbierać 100% zużytych kapsułek do 2020 r. i jednocześnie zwiększać ilość aluminium poddawanego recyklingowi. Dzięki temu, kapsułki otrzymują nowe życie.

Nespresso zobowiązało się również do pozyskiwania 100% materiałów na aluminiowe kapsułki zgodnie z nową normą Aluminium Stewardship Initiative, opracowywaną w ramach programu prowadzonego przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN).
KLIMAT: 100% wydajnego zarządzadzanie emisją CO2 Od roku 2009 udało nam się zredukować ślad węglowy powstający przy produkcji każdej filiżanki kawy Nespresso o ponad 20%. Do 2020 r. zobowiązaliśmy się go obniżyć o kolejne 10%. Ponadto do 2020 r. firma Nespresso planuje stać się firmą w 100% neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla poprzez zredukowanie pozostałości emisji dwutlenku węgla związanych z działalnością firmy oraz zwiększenie odporności plantacji na zmiany klimatyczne poprzez realizację zakrojonego na szeroką skalę programu rolno-leśnego.