Zwroty i reklamacje

Sprawdź status reklamacji towaru


Podaj numer zgłoszenia:

Ładowanie danych Ładowanie danych

Sprawdź status

Ważne!

W przypadku otrzymania informacji o konieczności zgłoszenia się do sklepu fizycznego, w celu zakończenia procesu reklamacyjnego, prosimy o zabranie ze sobą zgłoszenia reklamacyjnego wydanego przy rejestracji reklamacji.

W przypadku otrzymania informacji o wymianie reklamowanego towaru lub zwrocie należności, prosimy o dostarczenie kompletu wyposażenia do reklamowanego towaru. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wyposażenie zostało już przekazane przy składaniu reklamacji lub reklamacja rozstrzygnięta została poprzez obniżenie ceny reklamowanego towaru.