Brakuje jakichś informacji? Poinformuj nas! Wyślij

Znajdź nas

Słownik pojęć i terminów

Zapraszamy Cię do zapoznania się opisami najpopularniejszych pojęć, związanych z technologiami i rozwiązaniami wykorzystanymi w produktach znajdujących się w naszej ofercie.

Jak wyszukiwać pojęcia?


Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki lub przeglądaj alfabetyczny spis terminów, następnie kliknij myszką w interesujące Cię hasło.

Wybierz literę alfabetu:

Pobór mocy (IEC 62087 Edition 2) - telewizory

Dotyczy:
Telewizory
Pomiar oparty na standardowym sygnale testowym IEC 62087 Edition 2* z trybem obrazu ustawionym na "normalny" oraz w otoczeniu spełniającym wymagania klasy sprawności energetycznej. Mniejsze zużycie prądu pozwoli Ci na zmniejszenie rachunków za energię elektryczną.

* IEC 62087 Ed.2 definiuje sygnały i środki stosowane w określaniu zużycia energii urządzeń fonicznych wizyjnych i podobnych, takich jak odbiorniki telewizyjne i monitory komputerowe
* Rzeczywiste zużycie energii może się różnić w zależności od czynników takich, jak typ odtwarzanych treści i ustawienia telewizora.
Czytaj więcej
Zużycie energii w trybie włączenia mierzone zgodnie z procedurą:

1. Do celów zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia pomiarów dokonuje się w drodze rzetelnej, dokładnej i powtarzalnej procedury pomiarowej uwzględniającej powszechnie uznane najnowocześniejsze metody, w tym metody określone w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Pomiary zużycia energii w trybie włączenia

a) Warunki ogólne:

(i) pomiarów dokonuje się w temperaturze otoczenia wynoszącej 23 °C +/– 5 °C;
(ii) pomiarów dokonuje się przy użyciu dynamicznego sygnału wideo stanowiącego treść typowej transmisji telewizyjnej. Wynik pomiarów wyraża średnie zużycie energii w ciągu kolejnych dziesięciu minut;
(iii) pomiarów dokonuje się po pozostawieniu telewizora w trybie wyłączenia przez co najmniej godzinę oraz, bezpośrednio po jej upływie, w trybie włączenia przez co najmniej godzinę, przy czym zakończenie pomiarów następuje przed upływem najwyżej trzech godzin w trybie włączenia. Odpowiedni sygnał wideo powinien wyświetlać się przez cały czas trwania trybu włączenia. W przypadku telewizorów, których stabilizacja następuje w czasie jednej godziny, podane przedziały czasowe mogą być skrócone, jeśli można wykazać, że końcowy wynik pomiaru mieści się w 2 % wyników, które w przeciwnym razie zostałyby uzyskane w opisanych tutaj przedziałach czasowych;
(iv) pomiarów dokonuje się przy poziomie niepewności wynoszącym najwyżej 2 % i przy poziomie ufności wynoszącym 95 %;
(v) pomiarów dokonuje się przy wyłączonej funkcji automatycznej regulacji jasności, jeśli funkcja taka istnieje. Jeżeli funkcja ta istnieje, ale nie można jej wyłączyć, pomiarów dokonuje się przy świetle o natężeniu co najmniej 300 luksów, wpadającym bezpośrednio do czujnika światła otoczenia.

b) Warunki pomiarów zużycia energii przez telewizor w trybie włączenia:

(i) odbiorniki telewizyjne bez menu ustawień obowiązkowych: zużycie energii ustala się w trybie włączenia telewizora w stanie dostarczonym przez producenta, tj. ustawienia jasności telewizora powinny znajdować się w pozycji ustawionej przez producenta dla użytkownika końcowego;
(ii) odbiorniki telewizyjne z menu ustawień obowiązkowych: zużycie energii ustala się w „trybie domowym”;
(iii) monitory telewizyjne bez menu ustawień obowiązkowych: monitor telewizyjny powinien być połączony z odpowiednim tunerem. Zużycie energii ustala się w trybie włączenia telewizora w stanie dostarczonym przez producenta, tj. ustawienia jasności monitora powinny znajdować się w pozycji ustawionej przez producenta dla użytkownika końcowego. Zużycie energii przez tuner nie ma znaczenia dla pomiaru zużycia energii w trybie włączenia przez monitor telewizyjny;
(iv) monitory telewizyjne z menu ustawień obowiązkowych: monitor telewizyjny powinien być połączony z odpowiednim tunerem. Zużycie energii ustala się w „trybie domowym”.
Czy ta informacja była dla Ciebie przydatna? Dziękujemy za opinię. Wg. Ciebie ta informacja jest przydatna Dziękujemy za przesłanie wiadomości Juz oddałeś głos na tą informację