Ubezpieczenia

Przedłuż Gwarancję®

Przedłuż Gwarancję® nawet do 5 lat!

Zapewnisz sobie:

 • bezpłatne naprawy lub wymianę sprzętu na nowy w razie:
  • awarii (wariant podstawowy i rozszerzony)
  • przypadkowych uszkodzeń w wyniku nieszczęśliwego wypadku (wariant rozszerzony i uzupełniający)
  • przypadkowych uszkodzeń w wyniku przepięcia prądu (wariant rozszerzony i uzupełniający)
 • wygodę – zgłaszanie awarii przez telefon, domowa wizyta specjalisty przy sprzęcie powyżej 10 kg
 • oszczędność pieniędzy – jedna naprawa kosztuje z reguły więcej niż Przedłuż Gwarancję®.

Nie płać za naprawę lub wymianę sprzętu z własnej kieszeni. Z Przedłuż Gwarancję® przez najbliższe 3 lub 5 lat będziesz mieć zapewniony spokój i wygodę, aby w pełni cieszyć się nowym sprzętem.

Przedłuż Gwarancję® to umowa ubezpieczenia (polisa) zawierana między Tobą, a ubezpieczycielem. Polisa nie stanowi gwarancji jakości w rozumieniu art. 577-581 k.c., ani też rękojmi za wady fizyczne lub prawne. Zakres ochrony i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli opisują Warunki ubezpieczenia.

Dostępne warianty Przedłuż Gwarancję® pozwolą dostosować zakres ochrony do Twoich potrzeb.


Wariant podstawowy - chroni przed awariami sprzętu i działa po upływie gwarancji producenta i odpowiedzialności sprzedawcy przez 1 lub 3 dodatkowe lata.

Dotyczy sprzętu o cenie powyżej 300 zł.

wykres

Wariant rozszerzony - chroni przed awariami sprzętu tak jak wariant podstawowy oraz dodatkowo przed przypadkowymi uszkodzeniami w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub przepięcia prądu. Działa od dnia zakupu przez 3 lub 5 lat. Dodatkowo gwarantuje zwrot kosztów zakupu żywności do 300 zł w razie jej rozmrożenia w wyniku awarii lub przypadkowego uszkodzenia lodówki.

Dotyczy sprzętu o cenie powyżej 300 zł.

wykres

Wariant uzupełniający - chroni przed przypadkowymi uszkodzeniami w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub przepięcia prądu już od dnia zakupu sprzętu przez 3, 4 lub 5 lat. Dodatkowo gwarantuje zwrot kosztów zakupu żywności do 300 zł w razie jej rozmrożenia w wyniku awarii lub przypadkowego uszkodzenia lodówki.

Dotyczy sprzętu posiadającego dłuższą niż 2 lata gwarancję producenta.

wykres

Przedłuż Gwarancję® - Nowy sprzęt zamiast naprawy - gwarantuje wymianę spzrętu na nowy zamiast naprawy w razie:

 • awarii sprzętu w 3 roku po zakupie
 • przypadkowego uszkodzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub przepięcia prądu w ciągu 3 lat od zakupu (wariant rozszerzony).

Dotyczy sprzętu o cenie od 100 do 300 zł.

wykres

Zobacz szczegóły

Uwaga! W przypadku tabletów, telefonów komórkowych i nawigacji ochrona w razie awarii sprzętu dostępna jest w 3 roku po zakupie, a w razie przypadkowego uszkodzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub w wyniku przepięcia prądu w 1 roku po zakupie.

Cena Przedłuż Gwarancję® zależy od okresu ochrony, wybranego wariantu i ceny kupowanego sprzętu.

Pełny zakres umowy znajduje się w Warunkach Ubezpieczenia.

Warunki Ubezpieczenia ERGO Hestia (oferta dostępna w sklepach stacjonarnych i sklepie euro.com.pl; wariant pełny dostępny tylko w sklepach stacjonarnych)

Warunki Ubezpieczenia Colonnade Insurance (oferta dostępna w sklepach stacjonarnych)

Warunki Ubezpieczenia AXA Assistance (oferta dostępna w sklepach stacjonarnych)

Pytania i odpowiedzi

Do jakiego sprzętu mogę nabyć Przedłuż Gwarancję®?

Przedłuż Gwarancję® można nabyć do sprzętów dostępnych w sieci RTV EURO AGD i sklepie internetowym www.euro.com.pl o cenie minimum 100 zł.

Czy mogę nabyć Przedłuż Gwarancję® jeśli nie zrobiłem tego w dniu zakupu sprzętu?

Przedłuż Gwarancję® w wariancie podstawowym możesz nabyć w dniu zakupu sprzętu lub w ciągu 24 miesięcy od jego zakupu(firmy w ciągu 12 miesięcy od jego zakupu). Przedłuż Gwarancję® w wariancie rozszerzonym i uzupełniającym możesz nabyć tylko w dniu zakupu sprzętu.

Ile kosztuje Przedłuż Gwarancję®?

Cena Przedłuż Gwarancję® zależy od ceny sprzętu, wariantu ochrony i okresu jej trwania. O szczegóły zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.euro.com.pl w opisie danego urządzenia (zakładka Przedłuż Gwarancję®).

Jaką formę prawną ma Przedłuż Gwarancję®?

W trosce o najwyższy standard świadczonych usług Przedłuż Gwarancję® ma formę ubezpieczenia, które zapewnia większe korzyści niż ochrona ze zwykłej gwarancji producenta Przedłuż Gwarancję® zapewnia ochronę w razie awarii, także wynikających z wad materiałowych, przypadkowych uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w wariancie rozszerzonym i uzupełniającym), awarii w wyniku przepięcia prądu (w wariancie rozszerzonym i uzupełniającym).

Polisa zawarta zostaje przy udziale EURO między Tobą a firmą ubezpieczeniową.

Kiedy sprzęt wymieniany jest na nowy?

Sprzęt wymieniany jest na nowy w przypadku, gdy jego naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna. Decyzję o wymianie sprzętu na nowy podejmuje Centrum Autoryzacji Szkód na podstawie ekspertyzy serwisu.

W przypadku sprzętu o cenie od 100 do 300 zł, urządzenie jest wymieniane na nowe bez próby jego naprawy.

Na jakie urządzenie jest wymiany sprzęt, gdy naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna?

Na wymianę zostanie wskazany taki sam sprzęt jaki był objęty ochroną lub inny dostępny w EURO, który ma porównywalne parametry techniczne, co wymieniany sprzęt, a jego cena mieści się w granicach sumy ubezpieczenia (cena nowego urządzenia nie może być wyższa niż cena zakupu ubezpieczonego sprzętu).

Co się stanie z Przedłuż Gwarancję® w przypadku sprzedaży lub podarowania sprzętu?

Polisa Przedłuż Gwarancję® przechodzi każdorazowo na posiadacza sprzętu, wystarczy przekazać dokument ubezpieczenia wraz ze sprzętem. Nowy właściciel sprzętu staje się Uprawnionym do zgłoszenia szkody z polisy.

Jakich przypadków nie obejmuje Przedłuż Gwarancję®?

Przedłuż Gwarancję® zapewnia Ci szeroką ochronę, abyś mógł w pełni cieszyć się nowym sprzętem. Są jednak sytuacje, którychnie możemy objąć ochroną.

Przedłuż Gwarancję® nie pokrywa kosztów:

 • wymiany elementów podlegających zużyciu, np. baterii, bezpieczników czy lamp;
 • będących następstwem zwykłego zużycia sprzętu, korozji, zmian estetycznych, które nie wpływają na prawidłowe działanie sprzętu;
 • uszkodzeń sprzętu powstałych podczas transportu sprzętu z EURO do miejsca zamieszkania/siedziby ubezpieczonego (wyłączenie nie dotyczy sprzętu przenośnego)

Przedłuż Gwarancję® nie obejmuje awarii lub uszkodzeń wywołanych:

 • rażącym niedbalstwem (wyłączenie nie dotyczy wariantu pełnego) lub umyślnym uszkodzeniem, np. w wyniku frustracji;
 • nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi sprzętu;
 • przyczynami zewnętrznymi, takimi jak: ogień, powódź, huragan, wirus komputerowy lub awariami spowodowanymi przez wadliwe podłączenie np. do sieci gazowej.
Co się dzieję z Przedłuż Gwarancję® w przypadku wymiany sprzętu na nowy w ramach gwarancji producenta?

W przypadku wymiany sprzętu, bez pośrednictwa EURO, w ramach gwarancji producenta, zawsze należy o tym powiadomić Centrum Autoryzacji Szkód Ubezpieczyciela. Wówczas okres ochrony dla ryzyka:

 1. przypadkowego uszkodzenia sprzętu oraz ryzyka rozmrożenia żywności trwa do końca okresu ochrony wskazanego w dokumencie ubezpieczenia sprzętu wymienionego,
 2. awarii sprzętu – obejmuje tę samą sumę ubezpieczenia oraz ten sam okres ubezpieczenia, jaki jest określony w dokumencie ubezpieczenia sprzętu, który został wymieniony, z tym, że jego bieg rozpoczyna się po upływie gwarancji producenta lub odpowiedzialności z tytułu rękojmi, pod warunkiem powiadomienia Centrum Autoryzacji Szkód o dokonaniu wymiany.

W przypadku wymiany sprzętu za pośrednictwem EURO, pracownik sklepu koryguje starą polisę i wystawi nową, na nowo wymieniany sprzęt. Okres ubezpieczenia będzie biegł od nowa, od daty odbioru wymienionego urządzenia.

Co się dzieje z Przedłuż Gwarancję® w przypadku wymiany sprzętu na nowy w ramach likwidacji szkody?

W przypadku wymiany sprzętu na nowy w ramach likwidacji szkody z Przedłuż Gwarancję®, ubezpieczenie wygasa (kończy się odpowiedzialność Ubezpieczyciela).

Czy mogę zrezygnować z Przedłuż Gwarancję®?

Z Przedłuż Gwarancję® można zrezygnować w terminie:

 • 30 dni - w przypadku osób fizycznych,
 • 7 dni - w przypadku firm.
W tym celu należy przesłać pisemne odstąpienie wraz z oryginałem polisy na adres Ubezpieczyciela. Szczegółowa instrukcja postępowania znajduje się na dokumencie ubezpieczenia.
Czy w przypadku rozmrożenia żywności w wyniku awarii lodówki muszę posiadać potwierdzenie wartości produktów, np. paragon?

Nie ma konieczności udokumentowania, np. w postaci paragonu, wartości produktów spożywczych, które uległy rozmrożeniu w wyniku awarii lub przypadkowego uszkodzenia ubezpieczonej lodówki, czy lodówko-zamrażarki. Zwrot kosztów dokonywany jest na podstawie deklaracji osoby zgłaszającej szkodę oraz weryfikacji uszkodzenia sprzętu przez serwis dokonujący naprawy.