W czwartej edycji Premium Brand – jedynego w swoim rodzaju konkursu opierającego się na badaniu opinii i satysfakcji konsumentów, marka RTV EURO AGD zdobyła laur Marki Najwyższej Reputacji.
 
Opinie konsumentów poznawane są w drodze ogólnopolskich badań. Konsumenci oceniają takie elementy, jak dobre imię, zaufanie, lojalność, zaangażowanie społeczne, składające się łącznie na reputację. EURO uzyskało najwyższe wskaźniki w branży Handel i Usługi, dystansując zdecydowanie swoich konkurentów. Dziękujemy konsumentom za okazane zaufanie.