*Publicis Groupe, badanie CAWI, N543 kobiet 25-50 lat, robiących i suszącuch pranie oraz mających wpływ na zakup AGD