Niedostępny

Produkty rekomendowane dla Ciebie

produkt czyszczący Henkel Bref Blue Aktiv Chlorine 50G

Produkt niedostępny

Przepraszamy, produkt nie jest dostępny w naszym sklepie.
produkt czyszczący Henkel Bref Blue Aktiv Chlorine 50G
Henkel Bref Blue Aktiv Chlorine 50G
2,99 zł
Opis i dane
Zawieszka do muszli WC. Chroni przed osadzaniem się brudu, zapewnia świeżość i higienę.

Karta Charakterystyki


Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Zakład pracy:
Henkel Polska Spółka z o.o.
Adres: ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Telefon: (32) 4120100
e-mail: sds@henkel.com

SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH


Niebezpieczne składniki w rozumieniu dyrektywy EWG 67/548 i rozporządzenia CLP oraz powiązana klasyfikacja:
 • 8-25% - Sole sodowe pochodnych C10-C13 alkilowych kwasu benzenosulfonowego
 • 10-20% - Sole sodowe sulfonowych kwasów C14 – 16 hydroksyalkano- i C14 -16 alkenowych
 • 1-5% - Sól sodowa dodecylosiarczanu
 • 1-4% - Węglan disodu
 • 1-2,5% - Sól sodowa kwasu dichlorocyjanurowego
 • 0,1-0,5% - 3,7-dimetyloktan-1-ol

Niebezpieczeństwa:
 • H228 Substancja stała łatwopalna
 • H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz
 • H302 Działa szkodliwie po połknięciu
 • H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą
 • H315 Działa drażniąco na skórę
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
 • H319 Działa drażniąco na oczy
 • H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
 • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
 • H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
 • H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
 • H411 Działa toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki
 • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.

Szczegółowa Karta Charakterystyki wyrobu.

Dane techniczne

produkt czyszczący Henkel Bref Blue Aktiv Chlorine 50G

Zastosowanie  sedesy
Producent   
Nazwa producenta / importera  Henkel Polska Sp. z o.o.
Znak zgodności / znak bezpieczeństwa   
Znak zgodności 
Substancja szkodliwa
Zgłoś błąd na tej stronie
Informacje do wydruku
Powyższe informacje pochodzą ze strony euro.com.pl. W celu przeczytania opinii, pytań i odpowiedzi, promocji i innych informacji dotyczących Henkel Bref Blue Aktiv Chlorine 50G, wpisz 1055371 w wyszukiwarce euro.com.pl.