Niedostępny

Produkty rekomendowane dla Ciebie

oprogramowanie Reset2 R2firma Standard

Produkt niedostępny

Przepraszamy, produkt nie jest dostępny w naszym sklepie.
oprogramowanie Reset2 R2firma Standard
Reset2 R2firma Standard
687 zł
Opis i dane
Seria STANDARD to produkty zaprojektowane na potrzeby małych i średnich firm o dowolnym profilu działalności.  Powstała z myślą o użytkownikach ceniących czas, pieniądze i intuicyjność obsługi.

Programy tej serii: R2platnik, R2fk, R2księga, R2faktury, R2środki cechują się bogatą funkcjonalnością, gotowymi rozwiązaniami oraz ceną dostosowaną do potrzeb Twojej firmy.

Dzięki aktualizacjom przez internet oraz możliwości rozbudowy nasze programy zaspokoją potrzeby Twojej firmy także w przyszłości.

R2platnik to bardzo dobry, sprawdzony i w pełni funkcjonalny system płacowo-kadrowy. Umożliwia kompletne prowadzenie kadr, naliczanie wynagrodzeń zgodnie z aktualnymi przepisami oraz automatyczne rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS. Przy intuicyjnej obsłudze i prostej parametryzacji system spełnia wymagania najbardziej wymagających użytkowników i uwzględnia specyfikę różnego rodzaju zakładów.

R2płatnik to:
 •     szybkość i komfort pracy
 •     zgodność ze zmieniającymi się przepisami
 •     bezpieczeństwo pracy i uzyskanie natychmiastowej pomocy
 •     dostosowanie do indywidualnych potrzeb i rosnących wymagań
 •     możliwość rozszerzenia do wyższej wersji
 •  
 • Wybrane funkcje programu:
 •  
 •     ewidencja pracowników z podziałem na grupy
 •     import danych pracowników (wraz z bilansem otwarcia) z programu Płatnik ZUS
 •     kalkulator umożliwiający szybkie przeliczanie netto-brutto
 •     opcje refundacji składek ZUS i dofinansowania wynagrodzeń w zależności od wielkości zatrudnienia
 •     przypominanie o terminach badań lekarskich, kursów bhp, zakończeniu umów
 •     kontrola pożyczek, alimentów i zajęć komorniczych
 •     rozplanowanie przysługującego na danym stanowisku wyposażenia oraz kontrola okresu jego użytkowania
 •     miesięczna i roczna karta czasu pracy
 •     kontrola godzin do odpracowania lub do odebrania przez pracownika
 •     kontrola norm czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowym
 •     kontrola limitu urlopu wypoczynkowego i na żądanie
 •     automatycznie naliczane chorobowe z kontrolą 14 i 33 dni wynagrodzenia chorobowego
 •     wydruk asygnaty zasiłkowej i ZUS Z-3
 •     gotowe składniki wynagrodzeń definicje list płac, możliwość tworzenia dodatkowych składników
 •     możliwość tworzenia wielu list płac w miesiącu, automatyczne tworzenie korekt
 •     ewidencja parametrów naliczania i aktualizacja ich przez internet
 •     możliwość rozsyłania pasków pocztą elektroniczną
 •     wydruk kartotek wynagrodzeń i dochodowych
 •     rozliczanie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, o dzieło, organy stanowiące)
 •     rozliczanie płacy akordowej
 •     rozliczanie ryczałtu samochodowego
 •     automatycznie generowane przelewy z wynagrodzeń, potrąceń, podatków i składek ZUS
 •     współpraca z właściwym systemem bankowym
 •     wydruk deklaracji PIT oraz możliwość podpisu i wysyłki e-Deklaracji
 •     eksport danych do programu Płatnik ZUS
 •     współpraca z systemem SOD PFRON
 •     zestawienie kosztów wynagrodzeń, współpraca z systemami FK
 •     zestawienia do GUS
 •     wydruk wszystkich wymaganych dokumentów m.in. umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń, wypowiedzeń, umów zlecenia, umów o dzieło i innych
 •  
W zależności od zakupionej wersji program może oferować tylko niektóre funkcje.


R2księga to system umożliwiający prowadzenie księgowości w formie księgi przychodów i rozchodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów. Zawiera wiele modułów dodatkowych, pozwalających na prowadzenie wszystkich wymaganych ewidencji oraz na pełne rozliczenie firmy i jej właścicieli z urzędem skarbowym.

R2księga to:
 •     szybkość i komfort pracy
 •     zgodność ze zmieniającymi się przepisami
 •     bezpieczeństwo pracy i uzyskanie natychmiastowej pomocy
 •     dostosowanie do indywidualnych potrzeb i rosnących wymagań
 •     możliwość rozszerzenia do wyższej wersji
 •  
 • Wybrane funkcje programu:
 •  
 •     prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z obowiązującym wzorem
 •     prowadzenie ryczałtowej Ewidencji przychodów wraz z miesięcznym rozliczeniem ryczałtowego podatku od przychodów
 •     księgowanie transakcji zagranicznych w PLN lub w walutach obcych, rozliczanie różnic kursowych
 •     szybkie księgowanie dokumentów bez konieczności używania myszki (tylko z klawiatury)
 •     biblioteka kontrahentów (dane adresowe i kontaktowe, rachunki bankowe)
 •     rozliczanie płatności, zestawienie dłużników I wierzycieli
 •     rozliczanie kosztów przejazdu prywatnym samochodem w celach służbowych, ewidencja przejazdów i faktur kosztowych
 •     rejestry sprzedaży I zakupu VAT wg aktualnych wzorów
 •     wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK
 •     e-deklaracje
 •     rozliczanie podatku dochodowego wg skali lub liniowego (miesięczne lub kwartalne) dla właściciela (osoba fizyczna) lub wszystkich współwłaścicieli firmy (spółka)
 •     deklaracje roczne PIT-36L, PIT28
 •     ewidencja dochodów z najmu lub dzierżawy
 •     rozliczanie remanentów, wyliczanie marży
 •     ewidencja środków trwałych, tabela amortyzacyjna
 •     ewidencja wyposażenia
 •     dowody wewnętrzne, automatyczne dowody z amortyzacją środków i rozliczeniem kosztów samochodu
 •     bankowe polecenia przelewów i dowody wpłat, przelewy zwykłe, do ZUS oraz urzędów skarbowych
 •     raporty kasowe I bankowe, KP, KW
 •     windykacja należności, przypomnienia, wezwania, noty odsetkowe
 •     kalkulator odsetkowy obliczający odsetki ustawowe I podatkowe
 •     automatyczna aktualizacja programu oraz parametrów naliczania (skala podatkowa, składki ZUS) przez internet
 •     zestaw gotowych raportów i zestawień, a w nim m.in. zestawienie sprzedaży i zakupów za wybrany okres, zestawienie dłużników i wierzycieli, obroty z nabywcami i dostawcami
 •     własne zestawienia
 •     automatyczne księgowanie faktur sprzedaży i zakupu wystawionych w programie R2faktury
 •     ułatwienia dla biur rachunkowych (seryjne deklaracje oraz e-deklaracje VAT-7, informacje dla podatników rozsyłane e-mailem)

W zależności od zakupionej wersji program może oferować tylko niektóre funkcje.

Pełna specyfikacja programu znajduje się pod adresem


R2faktury to system przeznaczony do obsługi sprzedaży i magazynu. Umożliwia szybkie wystawianie faktur, prowadzenie magazynu i wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów magazynowych (PZ, MM, WZ, RW, PR). Pozwala na rozliczanie płatności przy pomocy raportów kasowych i bankowych, prowadzenie rozrachunków z kontrahentami, ułatwia windykację należności.

R2faktury to:
 •     szybkość i komfort pracy
 •     zgodność ze zmieniającymi się przepisami
 •     bezpieczeństwo pracy i uzyskanie natychmiastowej pomocy
 •     dostosowanie do indywidualnych potrzeb i rosnących wymagań
 •     możliwość rozszerzenia do wyższej wersji
 •  
Wybrane funkcje programu:
 •     faktury VAT, faktury proforma, paragony, rachunki i dokumenty korygujące
 •     faktury eksportowe w walutach obcych lub w PLN, automatyczne tłumaczenia na j. angielski, niemiecki i inne
 •     e-faktury
 •     faktury zaliczkowe, zamówienia
 •     automatyczne generowanie faktur powtarzalnych wraz z wydrukiem seryjnym
 •     automatyczne faktury do WZ i paragonów
 •     znak graficzny (logo) firmy na wydruku faktur
 •     łatwe fakturowanie usług
 •     dowolna ilość faktur korygujących do jednej faktury
 •     szybkie wystawianie dokumentów bez konieczności używania myszki (tylko z klawiatury)
 •     faktury RR
 •     dokumentów magazynowe PZ, korekty PZ, WZ, RW, MM
 •     kontrola stanów magazynowych, inwentaryzacja, protokoły rozbieżności PR+, PR-
 •     automatyczne WZ do faktury
 •     obliczanie marży i zysku, rozliczanie sprzedaży w cenach nabycia
 •     filtrowanie asortymentów wg bieżących stanów magazynowych
 •     roczne lub miesięczne numerowanie dokumentów
 •     różne formy płatności (przelew, gotówka, itp.), rozbijanie płatności na dowolną liczbę rat
 •     raporty kasowe i bankowe, KP, KW
 •     rozrachunki (w PLN i walutowe)
 •     windykacja należności, przypomnienia, wezwania, noty odsetkowe
 •     współpraca ze skanerem kodów kreskowych
 •     obsługa drukarek fiskalnych (Posnet, Elzab i kompatybilne)
 •     biblioteka kontrahentów (dane adresowe i kontaktowe, rachunki bankowe)
 •     biblioteka asortymentów (trzy różne ceny sprzedaży, marża od ceny nabycia, ceny walutowe, ceny dedykowane, indeksy, długie opisowe nazwy asortymentów, podział na grupy)
 •     wydruk i ewidencja bankowych poleceń przelewów i dowodów wpłat, przelewy zwykłe, do ZUS oraz urzędów skarbowych
 •     automatyczna aktualizacja programu przez internet
 •     zestaw gotowych raportów i zestawień, a w nim m.in. rejestr sprzedaży VAT, zestawienie sprzedaży i zakupów za wybrany okres, zestawienie dłużników i wierzycieli, obroty z nabywcami i dostawcami, sprzedaż poszczególnych asortymentów, cennik
 •     własne makiety i zestawienia
 •     automatyczne księgowanie faktur sprzedaży i zakupu w programach R2księga (księga przychodów i rozchodów lub ryczałtowa ewidencja przychodów) i R2fk (pełna księgowość).

W zależności od zakupionej wersji program może oferować tylko niektóre funkcje.

Dane techniczne

oprogramowanie Reset2 R2firma Standard

Ogólne informacje   
Typ oprogramowania do obsługi sprzedaży
Wersja językowa  polska
Interoperacyjność   
Wymagania systemowe  Windows XP/Vista/7
Znak zgodności   
Znak zgodności 
Zgłoś błąd na tej stronie
Informacje do wydruku
Powyższe informacje pochodzą ze strony euro.com.pl. W celu przeczytania opinii, pytań i odpowiedzi, promocji i innych informacji dotyczących Reset2 R2firma Standard, wpisz 816003 w wyszukiwarce euro.com.pl.