Niedostępny

Produkty rekomendowane dla Ciebie

oprogramowanie Reset2 R2firma Standard

Produkt niedostępny

Przepraszamy, produkt nie jest dostępny w naszym sklepie.
oprogramowanie Reset2 R2firma Standard
Reset2 R2firma Standard
687 zł
Opis i dane
Seria STANDARD to produkty zaprojektowane na potrzeby małych i średnich firm o dowolnym profilu działalności.  Powstała z myślą o użytkownikach ceniących czas, pieniądze i intuicyjność obsługi.

Programy tej serii: R2platnik, R2fk, R2księga, R2faktury, R2środki cechują się bogatą funkcjonalnością, gotowymi rozwiązaniami oraz ceną dostosowaną do potrzeb Twojej firmy.

Dzięki aktualizacjom przez internet oraz możliwości rozbudowy nasze programy zaspokoją potrzeby Twojej firmy także w przyszłości.

R2platnik to bardzo dobry, sprawdzony i w pełni funkcjonalny system płacowo-kadrowy. Umożliwia kompletne prowadzenie kadr, naliczanie wynagrodzeń zgodnie z aktualnymi przepisami oraz automatyczne rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS. Przy intuicyjnej obsłudze i prostej parametryzacji system spełnia wymagania najbardziej wymagających użytkowników i uwzględnia specyfikę różnego rodzaju zakładów.

R2płatnik to:
 •     szybkość i komfort pracy
 •     zgodność ze zmieniającymi się przepisami
 •     bezpieczeństwo pracy i uzyskanie natychmiastowej pomocy
 •     dostosowanie do indywidualnych potrzeb i rosnących wymagań
 •     możliwość rozszerzenia do wyższej wersji
 •  
 • Wybrane funkcje programu:
 •  
 •     ewidencja pracowników z podziałem na grupy
 •     import danych pracowników (wraz z bilansem otwarcia) z programu Płatnik ZUS
 •     kalkulator umożliwiający szybkie przeliczanie netto-brutto
 •     opcje refundacji składek ZUS i dofinansowania wynagrodzeń w zależności od wielkości zatrudnienia
 •     przypominanie o terminach badań lekarskich, kursów bhp, zakończeniu umów
 •     kontrola pożyczek, alimentów i zajęć komorniczych
 •     rozplanowanie przysługującego na danym stanowisku wyposażenia oraz kontrola okresu jego użytkowania
 •     miesięczna i roczna karta czasu pracy
 •     kontrola godzin do odpracowania lub do odebrania przez pracownika
 •     kontrola norm czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowym
 •     kontrola limitu urlopu wypoczynkowego i na żądanie
 •     automatycznie naliczane chorobowe z kontrolą 14 i 33 dni wynagrodzenia chorobowego
 •     wydruk asygnaty zasiłkowej i ZUS Z-3
 •     gotowe składniki wynagrodzeń definicje list płac, możliwość tworzenia dodatkowych składników
 •     możliwość tworzenia wielu list płac w miesiącu, automatyczne tworzenie korekt
 •     ewidencja parametrów naliczania i aktualizacja ich przez internet
 •     możliwość rozsyłania pasków pocztą elektroniczną
 •     wydruk kartotek wynagrodzeń i dochodowych
 •     rozliczanie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, o dzieło, organy stanowiące)
 •     rozliczanie płacy akordowej
 •     rozliczanie ryczałtu samochodowego
 •     automatycznie generowane przelewy z wynagrodzeń, potrąceń, podatków i składek ZUS
 •     współpraca z właściwym systemem bankowym
 •     wydruk deklaracji PIT oraz możliwość podpisu i wysyłki e-Deklaracji
 •     eksport danych do programu Płatnik ZUS
 •     współpraca z systemem SOD PFRON
 •     zestawienie kosztów wynagrodzeń, współpraca z systemami FK
 •     zestawienia do GUS
 •     wydruk wszystkich wymaganych dokumentów m.in. umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń, wypowiedzeń, umów zlecenia, umów o dzieło i innych
 •  
W zależności od zakupionej wersji program może oferować tylko niektóre funkcje.


R2księga to system umożliwiający prowadzenie księgowości w formie księgi przychodów i rozchodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów. Zawiera wiele modułów dodatkowych, pozwalających na prowadzenie wszystkich wymaganych ewidencji oraz na pełne rozliczenie firmy i jej właścicieli z urzędem skarbowym.

R2księga to:
 •     szybkość i komfort pracy
 •     zgodność ze zmieniającymi się przepisami
 •     bezpieczeństwo pracy i uzyskanie natychmiastowej pomocy
 •     dostosowanie do indywidualnych potrzeb i rosnących wymagań
 •     możliwość rozszerzenia do wyższej wersji
 •  
 • Wybrane funkcje programu:
 •  
 •     prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z obowiązującym wzorem
 •     prowadzenie ryczałtowej Ewidencji przychodów wraz z miesięcznym rozliczeniem ryczałtowego podatku od przychodów
 •     księgowanie transakcji zagranicznych w PLN lub w walutach obcych, rozliczanie różnic kursowych
 •     szybkie księgowanie dokumentów bez konieczności używania myszki (tylko z klawiatury)
 •     biblioteka kontrahentów (dane adresowe i kontaktowe, rachunki bankowe)
 •     rozliczanie płatności, zestawienie dłużników I wierzycieli
 •     rozliczanie kosztów przejazdu prywatnym samochodem w celach służbowych, ewidencja przejazdów i faktur kosztowych
 •     rejestry sprzedaży I zakupu VAT wg aktualnych wzorów
 •     wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK
 •     e-deklaracje
 •     rozliczanie podatku dochodowego wg skali lub liniowego (miesięczne lub kwartalne) dla właściciela (osoba fizyczna) lub wszystkich współwłaścicieli firmy (spółka)
 •     deklaracje roczne PIT-36L, PIT28
 •     ewidencja dochodów z najmu lub dzierżawy
 •     rozliczanie remanentów, wyliczanie marży
 •     ewidencja środków trwałych, tabela amortyzacyjna
 •     ewidencja wyposażenia
 •     dowody wewnętrzne, automatyczne dowody z amortyzacją środków i rozliczeniem kosztów samochodu
 •     bankowe polecenia przelewów i dowody wpłat, przelewy zwykłe, do ZUS oraz urzędów skarbowych
 •     raporty kasowe I bankowe, KP, KW
 •     windykacja należności, przypomnienia, wezwania, noty odsetkowe
 •     kalkulator odsetkowy obliczający odsetki ustawowe I podatkowe
 •     automatyczna aktualizacja programu oraz parametrów naliczania (skala podatkowa, składki ZUS) przez internet
 •     zestaw gotowych raportów i zestawień, a w nim m.in. zestawienie sprzedaży i zakupów za wybrany okres, zestawienie dłużników i wierzycieli, obroty z nabywcami i dostawcami
 •     własne zestawienia
 •     automatyczne księgowanie faktur sprzedaży i zakupu wystawionych w programie R2faktury
 •     ułatwienia dla biur rachunkowych (seryjne deklaracje oraz e-deklaracje VAT-7, informacje dla podatników rozsyłane e-mailem)

W zależności od zakupionej wersji program może oferować tylko niektóre funkcje.

Pełna specyfikacja programu znajduje się pod adresem


R2faktury to system przeznaczony do obsługi sprzedaży i magazynu. Umożliwia szybkie wystawianie faktur, prowadzenie magazynu i wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów magazynowych (PZ, MM, WZ, RW, PR). Pozwala na rozliczanie płatności przy pomocy raportów kasowych i bankowych, prowadzenie rozrachunków z kontrahentami, ułatwia windykację należności.

R2faktury to:
 •     szybkość i komfort pracy
 •     zgodność ze zmieniającymi się przepisami
 •     bezpieczeństwo pracy i uzyskanie natychmiastowej pomocy
 •     dostosowanie do indywidualnych potrzeb i rosnących wymagań
 •     możliwość rozszerzenia do wyższej wersji
 •  
Wybrane funkcje programu:
 •     faktury VAT, faktury proforma, paragony, rachunki i dokumenty korygujące
 •     faktury eksportowe w walutach obcych lub w PLN, automatyczne tłumaczenia na j. angielski, niemiecki i inne
 •     e-faktury
 •     faktury zaliczkowe, zamówienia
 •     automatyczne generowanie faktur powtarzalnych wraz z wydrukiem seryjnym
 •     automatyczne faktury do WZ i paragonów
 •     znak graficzny (logo) firmy na wydruku faktur
 •     łatwe fakturowanie usług
 •     dowolna ilość faktur korygujących do jednej faktury
 •     szybkie wystawianie dokumentów bez konieczności używania myszki (tylko z klawiatury)
 •     faktury RR
 •     dokumentów magazynowe PZ, korekty PZ, WZ, RW, MM
 •     kontrola stanów magazynowych, inwentaryzacja, protokoły rozbieżności PR+, PR-
 •     automatyczne WZ do faktury
 •     obliczanie marży i zysku, rozliczanie sprzedaży w cenach nabycia
 •     filtrowanie asortymentów wg bieżących stanów magazynowych
 •     roczne lub miesięczne numerowanie dokumentów
 •     różne formy płatności (przelew, gotówka, itp.), rozbijanie płatności na dowolną liczbę rat
 •     raporty kasowe i bankowe, KP, KW
 •     rozrachunki (w PLN i walutowe)
 •     windykacja należności, przypomnienia, wezwania, noty odsetkowe
 •     współpraca ze skanerem kodów kreskowych
 •     obsługa drukarek fiskalnych (Posnet, Elzab i kompatybilne)
 •     biblioteka kontrahentów (dane adresowe i kontaktowe, rachunki bankowe)
 •     biblioteka asortymentów (trzy różne ceny sprzedaży, marża od ceny nabycia, ceny walutowe, ceny dedykowane, indeksy, długie opisowe nazwy asortymentów, podział na grupy)
 •     wydruk i ewidencja bankowych poleceń przelewów i dowodów wpłat, przelewy zwykłe, do ZUS oraz urzędów skarbowych
 •     automatyczna aktualizacja programu przez internet
 •     zestaw gotowych raportów i zestawień, a w nim m.in. rejestr sprzedaży VAT, zestawienie sprzedaży i zakupów za wybrany okres, zestawienie dłużników i wierzycieli, obroty z nabywcami i dostawcami, sprzedaż poszczególnych asortymentów, cennik
 •     własne makiety i zestawienia
 •     automatyczne księgowanie faktur sprzedaży i zakupu w programach R2księga (księga przychodów i rozchodów lub ryczałtowa ewidencja przychodów) i R2fk (pełna księgowość).

W zależności od zakupionej wersji program może oferować tylko niektóre funkcje.

Dane techniczne

oprogramowanie Reset2 R2firma Standard

Funkcjonalność   
Typ oprogramowania do obsługi sprzedaży
Wersja językowa  polska
Interoperacyjność   
Wymagania systemowe  Windows XP/Vista/7
Znak zgodności   
Znak zgodności 
Zgłoś błąd na tej stronie
Informacje do wydruku
Powyższe informacje pochodzą ze strony euro.com.pl. W celu przeczytania opinii, pytań i odpowiedzi, promocji i innych informacji dotyczących Reset2 R2firma Standard, wpisz 816003 w wyszukiwarce euro.com.pl.