Niedostępny

Produkty rekomendowane dla Ciebie

oprogramowanie Ramzes PŁACE

Produkt niedostępny

Przepraszamy, produkt nie jest dostępny w naszym sklepie.
oprogramowanie Ramzes PŁACE
Ramzes PŁACE
0 zł
Opis i dane
    Funkcje kadrowe: wprowadzanie i edycja danych w ewidencji osobowej, przygotowywanie umów o pracę, świadectw pracy oraz wprowadzanie i edycja danych w ewidencji osobowej, rejestrowanie historii zmian danych w trakcie zatrudnienia, zapamiętanie pełnej historii zmian danych, ewidencja nieobecności z dokładną specyfikacją powodów nieobecności oraz szczegółowe rozliczanie urlopów wypoczynkowych, sprawny dostęp do wszystkich informacji o pracowniku, archiwum pracowników.
    Funkcje płacowe: sporządzanie list płac miesięcznie i godzinowo płatnych, sporządzanie dodatkowych list np. automatyczne naliczanie ekwiwalentu za urlop; możliwość tworzenia wielu podstawowych list płac w miesiącu; definiowanie i dowolne określanie składników płacowych; automatyczne ewidencjonowanie stałych elementów wynagrodzeń oraz zmian dokonanych w danym miesiącu do okresów następnych; wystawianie rachunków z tytułu umów cywilnoprawnych z możliwością ratalnego rozliczania; obliczanie wartości wynagrodzenia brutto przy założonej wartości netto; rozliczanie zaliczek, pożyczek, alimentów i innych obciążeń; rozliczanie pracy na akord; rejestracja wynagrodzeń za udział w posiedzeniach zarządu spółki oraz radach nadzorczych; rozliczanie nieobecności na listach płac, uwzględniające między innymi takie elementy listy płac jak wynagrodzenie za czas urlopu, wynagrodzenie chorobowe, zasiłki ZUS; ewidencja zasiłków wypłacanych przez ZUS;obsługa świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny i dodatki); rozliczanie składek ZUS, m.in. Zakładów Pracy Chronionej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. naliczanie stażu urlopowego oraz wymiaru urlopu, kontrolowanie wykorzystania urlopu w roku, przenoszenie do wymiaru bieżącego urlopu zaległego z lat poprzednich; automatyczne przenoszenie danych na comiesięczne deklaracje i roczne rozliczenia; generowanie i wydruk (zadruk formularzy lub wydruk całości) PIT-4, PIR-4R, PIT-8A, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-40; generowanie i wydruk deklaracji IFT-1, IF , T-1R; generowanie i wydruk zaświadczenia RP-7; współpraca z programem Płatnik (deklaracje: ZUA, ZZA, ZCZA, ZCNA, ZWUA, RSA, RCA, RZA, DRA, IWA) generowanie i wydruk deklaracji ZUS RMUA; generowanie zestawień do GUS-u; raporty dla NFZ; współpraca z Systeme , m Obsługi Dofinansowań - SOD Offline (INF-D, INF-D-Z, INF-D-P).
    Wydruki: druk dokumentów związanych z kadrami i płacami - świadectw, umów, kart, zaświadczeń o zarobkach, deklaracji podatkowych, poleceń przelewu itp.; druk przelewów dla ZUS i innych urzędów; zestawień dowolnie definiowanych przez użytkownika; drukowanie miesięcznych podsumowań list płac, karty wynagrodzeń, kartotek pracowników oraz kart zasiłkowych.
    Inne możliwości: prowadzenie kartotek województw, gmin, banków, urzędów skarbowych itp.; ograniczanie podstawy składek emerytalno - rentowych; system archiwizacji danych; wprowadzanie danych podatkowych: progów, kosztów uzyskania, ulg podatkowych, zaniechania podatku; osobne rozliczanie właścicieli oraz wspólników i współpracowników; export danych arkuszy kalkulacyjnych.

Dane techniczne

oprogramowanie Ramzes PŁACE

Ogólne informacje   
Typ oprogramowania finansowo-księgowe
Liczba urządzeń nie dotyczy
Wersja językowa  polska
Interoperacyjność   
Wymagania systemowe  System Operacyjny – Microsoft Windows 98 SE, 2000, ME, XP, Vista
Wersja  1/1/20 (wersja dla 1 firmy, na 1 stanowisko, obsługująca maks. 20 pracowników w kartotece)
Gwarancja   
Gwarancja  12 miesięcy
Znak zgodności   
Znak zgodności 
Zgłoś błąd na tej stronie
Informacje do wydruku
Powyższe informacje pochodzą ze strony euro.com.pl. W celu przeczytania opinii, pytań i odpowiedzi, promocji i innych informacji dotyczących Ramzes PŁACE, wpisz 803966 w wyszukiwarce euro.com.pl.