Zobacz produkty
Promocja trwa od 1 listopada do 31 grudnia 2018 roku lub do wyczerpania puli nagród,
nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2018 roku.
Kup zestaw minimum dwóch urządzeń do zabudowy Electrolux o łącznej wartości
co najmniej 6000 zł, składający się z piekarnika oraz płyty indukcyjnej.
I ODBIERZ NAGRODĘ!

Zasady przyznawania nagród w promocji
"Zostań szefem w swojej kuchni i dbaj o porządek."

Kup zestaw minimum dwóch urządzeń do zabudowy Electrolux o łącznej wartości co najmniej 6000 zł, składający się z piekarnika
oraz płyty indukcyjnej. Dodatkowo zakup można uzupełnić o urządzenia do zabudowy kuchennej, spośród kategorii:
zmywarki, lodówki, okapy! Odbierz nagrodę!
Aby otrzymać nagrodę w promocji należy dokonać zakupu zestawu urządzeń do zabudowy Electrolux o wartości co najmniej 6000 zł, z których jedno urządzenie jest piekarnikiem a drugie płytą indukcyjną. Dodatkowo zakup można uzupełnić o urządzenia spośród kategorii: zmywarki, lodówki, okapy.
Zarejestuj swój zakup na stronie www.electrolux.pl/promocje wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz załączając skan lub zdjęcie dowodu zakupu z widoczną łączną kwotą brutto dokonanego zakupu oraz zdjęcia tabliczek znamionowych zakupionych urządzeń Electrolux. Rejestracji należy dokonać do dnia 08 stycznia 2019 roku, o ile pula nagród w promocji nie zostanie wcześniej wyczerpana. Zachowaj dowód zakupu urządzeń Electrolux.
Po pozytywnej weryfikacji przekazanych danych, na adres korespondencyjny wskazany przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym zostanie wysłana nagroda w postaci Odkurzacza automatycznego Motion Sense ERV5210TG.