Czujnik do alkomatu – jak działa? Jaki sensor jest najlepszy?

Autor: Piotr

Czujnik do alkomatu to centrum tego urządzenia. To od niego w dużej mierze zależy dokładność i wiarygodność wyniku. Warto pamiętać, że niektóre czujniki są wrażliwe na inne zewnętrzne czynniki, w tym na nikotynę, która może się znaleźć w wydychanym przez człowieka powietrzu.

Mężczyzna dmucha w ustnik alkomatu

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  1. jak działa alkomat, jakie znaczenie ma czujnik
  2. jakie rodzaje sensorów są dostępne na rynku
  3. który sensor jest najlepszy do użytku prywatnego

Czujnik do alkomatu – jak działa to urządzenie?

Kobieta wykonuje badanie alkomatem

Czujnik do alkomatu (inaczej sensor) w dużej mierze wpływa nie tylko na wiarygodność samego wyniku, lecz także warunkuje sposób działania całego mechanizmu. Warto bowiem zdawać sobie sprawę, że w alkomatach elektrochemicznych konieczna do przeprowadzenia badania jest stosowna objętość powietrza. Nad nią czuwa układ przepływu powietrza, który kontroluje, czy próbka jest odpowiednio duża. Czujnik do alkomatu to układ pomiarowy. Sam sensor to element elektroniczny analizujący stężenie alkoholu w dostarczonej próbce. Jego działanie opierać się może na różnych procesach. Sensor przetwarza sygnał analogowy, fizyczny lub biologiczny na sygnał elektryczny. Dochodzi w nim do przetworzenia zawartości cząstek alkoholu na sygnał elektryczny, który następnie zostaje dostarczony do obwodu scalonego alkomatu. W zależności od wybranej metody, wynik może być mniej lub bardziej wiarygodny i dokładny. Sensor analizuje pobraną próbkę powietrza i następnie wysyła informację do mikroprocesora. Tutaj, w układzie porównania, przechowywane są wzorcowe dane wprowadzane podczas kalibracji alkomatu. Ostatecznie to właśnie mikroprocesor porównuje informacje z sensora z danymi wzorcowymi i na tej podstawie podaje wynik, który pojawia się na wyświetlaczu alkomatu. Wszystko jednak zależy od danych uzyskanych z sensora, dlatego właśnie czujnik do alkomatu określa się jego sercem.

Polecane alkomaty
  • 1 399 zł
  • 979 zł
  • 24,99 zł
  • 269 zł
  • 299 zł

Typy czujników do alkomatu

Alkomat na stole

Czujniki do alkomatu przyjmują obecnie trzy podstawowe formy. W alkomatach półprzewodnikowych (np. Promiler AL-6200) działanie urządzenia opiera się na elektrodzie i półprzewodniku. W kontakcie z powietrzem powierzchnia elektrody się utlenienia, co wpływa na zwiększenie przewodności półprzewodnika na elektrodzie. Minusem jest jednak to, że na zachowanie półprzewodnika mogą mieć wpływ różne inne substancje, np. nikotyna. Wynik testu zmienić może nawet umycie zębów czy żucie gumy. Ponadto alkomaty z czujnikiem półprzewodnikowym wymagają stosunkowo częstej kalibracji. To wszystko sprawia, że coraz mniej tego typu urządzeń pojawia się na rynku, mimo że są one najtańsze.

W alkomatach elektrochemicznych, które są obecnie najbardziej popularne (zarówno wśród indywidualnych posiadaczy alkomatów, jak i policji), podstawę analizy stanowi utlenianie etanolu przy udziale związków chemicznych na elektrodzie. Po zmianie etanolu w kwas octowy dochodzi do uwolnienia elektronów. W ten sposób można więc założyć, że ilość wytworzonego prądu odpowiada ilości etanolu, a więc stężeniu alkoholu. Ten właśnie przelicznik stosuje się w alkomatach elektrochemicznych. Uznaje się go za wiarygodny, możliwie dokładny. Taki czujnik do alkomatu wybierają zarówno firmy, jak i policja (szczególnie drogówka). Natomiast coraz więcej modeli jest także produkowanych z myślą o odbiorcy indywidualnym (np.: RAVEN EAL001, Alcosense Exel, BACscan F-60).

Najbardziej zaawansowanym czujnikiem do alkomatu, stosowanym przede wszystkim w urządzeniach stacjonarnych, jest sensor spektrofotometryczny, który do określenia zawartości alkoholu wykorzystuje spektrum podczerwieni. Mierzy bowiem wielkość, przy której związki chemiczne pochłaniają promieniowanie podczerwone. Wartość absorpcji jest następnie przeliczana na odpowiednie stężenie alkoholu.

Jaki alkomat kupić? Jaki czujnik jest najlepszy?

Czujnik do alkomatu jest niewątpliwie najważniejszym elementem tego urządzenia i to ocena tego parametru powinna stanowić podstawowe kryterium podczas wyboru. Oczywiście należy pamiętać, w jakim celu kupuje się alkomat. Z pewnością nikomu oprócz policji nie zaleca się zakupu alkomatu z czujnikiem spektrofotometrycznym, ponieważ jest on wyjątkowo dokładny i… w związku z tym drogi, a koszty te przy okazjonalnych kontrolach samego siebie lub pracowników nie mają uzasadnienia. Użytkownikom indywidualnym jeszcze do niedawna zalecano alkomaty półprzewodnikowe, jako tanie, ale w miarę wiarygodne urządzenia. Dzisiaj coraz częściej w tę wiarygodność sprzętu się wątpi, a alkomaty półprzewodnikowe w rękach osób prywatnych zastępują modele z czujnikiem elektrochemicznym (np. Promiler Razor). Są one stosunkowo niedrogie, a wyniki uzyskiwane za ich pomocą wiarygodne. Nie tak oczywiście dokładne jak w modelach opartych o badanie podczerwieni, ale wystarczająco, aby wiedzieć, czy można kierować pojazdem albo pracować.

Artykuł jeszcze nie został oceniony. Kliknij w gwiazdkę, aby dodać ocenę
Dodaj do Facebooka Kopiuj link